Innlandstrafikk fortsetter nemlig å tilby innbyggerne i Innlandet «Buss for en tier», opplyser Stein Tronsmoen, leder av hovedutvalg for samferdsel.

Tier-tilbudet er blitt godt mottatt. Tronsmoen håper folk vil fortsette å velge buss i sommer.

– Målet er fortsatt å få flere til å velge bussen, ikke bare i juli, men også utover høsten, uttaler Tronsmoen i en pressemelding.

Stine Fredriksen i Innlandstrafikk håper folk benytter seg av kollektivtrafikk når de skal ut på tur.

– Vi håper at mange benytter seg av tilbudet, og at de prøver bussen til nye steder, sier hun.

Fjorårets kampanje var vellykket. I juli 2022 var det nesten 50 prosent flere reiser med buss i Innlandet enn i juli 2021, og i antall var det cirka 110.000 flere reiser.

– Målet med kampanjen er å få flere til å reise med buss. Det at flere velger å reise med bussen i sommer bidrar til å skape gode bussvaner også for fremtida, noe vi ser på reisetallene for resten av året. Året 2022 hadde en økning på nesten 800.000 reisende sammenlignet med 2021. Derfor er dette en politisk bestilling også i år, sier Tronsmoen.

Billetten kan brukes på alle Innlandstrafikk sine busser, innenfor fylket.