Tilbyr gratis gardsferie for barn og unge i Ringsaker: – Interessen er stor

Klare til innsats: Ann-Eli Sau på Ambsødegården på Hersethøgda arrangerer gratis garsdferie for barn og unge. De første gjestene kommer mandag 22. juni.

Klare til innsats: Ann-Eli Sau på Ambsødegården på Hersethøgda arrangerer gratis garsdferie for barn og unge. De første gjestene kommer mandag 22. juni. Foto:

Ann-Eli Saue inviterer barn og unge til gratis gardsferie på Ambsødegården i Gaupen. Hest og mestring står i fokus.

DEL

Mandag 22. juni står hun klar til å ta imot de første gjestene. I fire dager til ende håper Ann-Eli Saue å fylle de unge gjestene med gode sommerminner og mestringsopplevelser.

– Det er ingen ting barn og unge vokser mer på enn mestring, sier Saue til Ringsaker Blad.

Andre runde av ferietilbudet skal gjennomføres i uke 33 (10.-13. august).

– Hva kan du si om innholdet, Ann-Eli?

– Hest står i fokus, og barna får lære å pusse og leie hest. De som er ekstra modige, skal få ri eller å kjøre hest med kjerre.

– Men jeg er ikke så opphengt i å dele inn i absolutte tidsbolker. Litt av poenget er å ta dagene litt som de kommer og bruke den tiden vi trenger på de ulike aktivitetene. Gjestene skal også få tid til å nyte vakre omgivelser og flott utsikt, fortsetter hun.

Samvirkeforetak

Det er første gang Saue arrangerer gratis gardsferie hjemme på Hersethøgda. Men hun har lang erfaring med barn og hest.

I 2015 fikk Ambsødegården godkjenning som Inn på tunet-gard. Siden da har hun hatt ukentlige samlinger for elever med skolevegring. Hovedsakelig fra Ringsaker.

Amsødegården er en av 25 Inn på tunet-garder i Innlandet. Sammen danner de et samvirkeforetak. Eli Grøntoft Dybdahl er daglig leder.

– Inn på tunet er kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk hvor hovedformålet er å gi mestring, utvikling og trivsel for deltakerne. De fleste tilbudene er rettet mot oppvekst og bruk av gården som pedagogisk arena, arbeid og arbeidstrening samt til helse- og omsorgssektoren, forteller hun.

Store interesse i Ringsaker

Gratis gardsferie gjennomføres i en rekke kommuner i Innlandet.

– Tilbudet er i utgangspunktet for alle, men barn og unge i familier som ikke har ressurser til å reise på annen ferie, vil bli prioritert, forteller Eli Grøntoft Dybdahl.

Hun legger til at interessen for gratis gardsferie i Ringsaker i stor. Det kan også Ann-Eli Saue bekrefte.

– Interessen og responsen er stor. Vi har satt et tak på ti deltakere per dag i to uker. Jeg kunne fint fylt opp plassene hver dag i fire uker, forteller hun.

Finansieres av statlige og lokale midler

Ferietilbudet i Ringsaker retter seg mot barn og unge i alderen seks til 12 år. NAV og Ringsaker kommune foretar utvelgelsen. Tilbudet finansieres av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

I tillegg mottar Ann-Eli Saue god støtte fra Lions Club Nes og Lions Club Furnes.

– Klubbene bidrar med 5.000 kroner hver. Jeg er veldig takknemlig for støtten, sier Saue til Ringsaker Blad.

Artikkeltags