Kjøretøyene som blir godkjent i kontrollen får oblat i frontruta og slipper dermed unna de større tekniske kontrollene langs vegene i mai.

– Vi er opptatt av at russen skal ha en sikker russetid, også på vegen. Vi vil derfor kontrollere flest mulig kjøretøy for å sikre at de er i god stand, sier sjefingeniør Tormod Normark Schau i Statens vegvesen.

– Lurt å ta kontakt med oss

I en pressemelding understreker vegvesenet at det kan være vanskelig å sette seg inn i regelverket når det gjelder ombygging av busser til russebusser.

– Det er derfor lurt å ta kontakt med oss i vegvesenet før dere setter i gang større ombyggingsprosjekter. Vi kan rettlede dere slik at ombyggingene både blir lovlige og trafikksikre. Vi kan også gi tips og råd om montering og bruk av aggregat, seter, brannslukningsapparat og annet utstyr til kjøretøyet, sier Schau.

I tillegg til å sørge for at bilen eller bussen er i god stand, er det også viktig å ha en sjåfør med de rette kvalifikasjonene. Særlig på bussene er russen avhengig av innleid hjelp. Sjåføren må følge reglene for kjøre- og hviletid og passe på passasjerantallet i bussen.

– Det er viktig å være klar over at disse reglene er til for dere og andres sikkerhet, og at dere ikke krever at sjåføren bryter reglene. Det er viktig at sjåføren får pauser, ikke har med flere i bussen enn den er registrert for og at dere ikke forstyrrer sjåføren under kjøring, sier Schau.

Mer informasjon, tips og råd finner man på denne nettsiden.