For oss i Ringsaker FrP er det viktigste at de som har behov for et omsorgstilbud får tilgang til best mulig tjenester, som er tilpasset den enkelte sine behov. For å kunne gi en best mulig tjeneste mener vi at private og ideelle aktører også må få slippe til i eldreomsorgen. Disse har gjerne en annen tilnærming til tjenesteytingen, da de har større mulighet til å være kreative og fleksible, enn det de fleste offentlige tilbudene har. Private vil slik sett kunne være innovatører, som vil gå opp løypa, og dermed også inspirere det offentlige til å tilby mer tilpassede tilbud til de omsorgstrengende.

Det er ikke overraskende at Ringsaker Ap sin leder, Bjørnar Berntsen i sitt leserinnlegg den 05.06 kommer med kritikk av FrP og Høyre. Det er derimot synd at han tilsynelatende ikke har satt seg tilstrekkelig inn i hva tilbudet går ut på, før han retter kraftig skyts mot oss som faktisk har besøkt Herbergier på Jølstad. Vi i FrP er overbevist om at Herbergier vil være et meget godt tilbud for demente. Dette kan vi si etter å ha sett det med egne øyne. Vi vil derfor at politikerne i Ringsaker skal legge ut deler av eldreomsorgen på anbud, og at innbyggerne som ønsker det, får valgfrihet på det offentlige sin regning.

Les også

Tjenester i tråd med innbyggernes behov

For etter besøket på Jølstad kjenner ikke vi i Ringsaker FrP oss igjen i Ap-lederen sin beskrivelse av tilbudet. Dersom beboernes omfang av demens tilsier det, vil de øke bemanningen i forhold til dette forholdet. Dette blir en helsefaglig vurdering som også avklares i samråd med beboernes pårørende. I Nederland omtales omfanget av demens i form av 4 nivåer, der beboere med nivå 4 er hardest rammet. De erfarer at beboernes trygghet og trivsel på et Herbergier gjør at deres beboeres demensutvikling flates noe ut slik at deres gjennomsnittsbeboere forblir lengre på deres nåværende nivå. På et Herbergier bor man til livets slutt. Det blir dermed feil å hevde at beboere på et Herbergier kun har lettere grad av demens.

Når det kommer til det økonomiske, så har vi i FrP henvist til Herbergier og Ringsaker kommune sine egne tall for å sammenligne kostnader. At Berntsen og Ap ikke går god for denne sammenligne får stå for deres regning. Ap burde heller fokusere på å fremme sin egen politikk, enn å uttale seg negativt, og etter vår mening feilaktig, om prosjekter som de åpenbart ikke har tatt seg bryet med å sette seg ordentlig inn i.

Til slutt, hvis du ønsker at dine nærmeste, eller deg selv skal kunne ha mulighet til å velge et tilbud som Herbergier, eller andre private på det offentlige sin regning den dagen du trenger det, bør du stemme FrP ved høstens valg! FrP er for valgfrihet og mener at en kombinasjon av private, offentlige og ideelle tilbydere, gir et bedre tilbud enn et offentlig monopol. Er du enig med oss i dette, da er FrP partiet for deg!