Gå til sidens hovedinnhold

Tillit er et fint ord

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

– 12.02.20 fikk rådmannen fullmakt av kommunestyret til å kontrahere entreprenør, og forutsatte samtidig følgende i saksframlegg i sak 002/20:

« ... Kommunens konkurransegrunnlag og kontrakter for samspill er bygd opp slik at kommunen står fritt til å avslutte et samarbeid med entreprenør etter fullført fase 1 av samspillet. Kommunen har forpliktet seg å betale for det utførte arbeidet i samspillets fase 1 og vil eie resultatet av dette arbeidet. Et vedtak om å igangsette samspillets fase 1 setter derfor ikke kommunen i en situasjon der en også må gjennomføre fase 2, som innbefatter detaljprosjektering og bygging. Kommunen kan også velge å gå ut på ny konkurranse dersom en ikke er fornøyd med resultatet av forprosjektet utarbeidet i samspillets fase 1 ...»

– I oppdaterte saksframlegg fra sak 6.9.21 i sak om forprosjekt og kostnadsoverslag skriver rådmannen nå følgende:

«Kontrakten med samspillsentreprenør gir kommunen rett til å avslutte kontrakten etter prosjektutviklingsfasen dersom partene ikke kommer fram til enighet om en målpris. Dersom kommunen skal avslutte kontrakten av andre grunner, kreves det saklig grunn. At kommunen har ombestemt seg angående tomtevalget vil trolig ikke bli vurdert som saklig grunn, og det må påregnes at samspillentreprenør vil få medhold i en eventuell tvistesak ved kontraktsavbrudd. Kommunen risikerer i så fall å måtte erstatte samspillsentreprenørens fulle økonomisk tap ved at fase 2 ikke gjennomføres.»

Enten har rådmannen her i praksis villedet kommunestyret 12.2.20, eller så gjør han det nå i 2021.

Det er vanskelig å forstå annet enn at dette kan få konsekvenser for kommunestyrets tillit til rådmannen og til denne prosessen.

Hvis administrasjonen nå er villige til å strekke seg så langt på dette punktet i sine argumenter for Parkvegen, hva blir da tilliten til de andre vurderingene i denne saken? Og om kommunen skulle komme i en senere diskusjon om forståelsen av kontrakten med entreprenøren, må det også anses som et svært dårlig utgangspunkt for kommunen at rådmannen nå offentlig har uttrykt en forståelse av kontrakten som tilsier et erstatningskrav.

Det som er betenkelig med dette er at rådmannen her synes å «kneble» debatten om tomteplassering, med i praksis å presse politikerne med at et annet tomtevalg nå vil påføre kommunen et enormt erstatningskrav. Hvis en legger til grunn et fortjenestetap på 20 % for entreprenøren vil dette tilsi et erstatningskrav på over 60 millioner. Dersom en kommunestyrerepresentant, etter det som nå foreligger av opplysninger, skulle stemme mot forslaget, settes han dermed i en umulig situasjon. Hele reguleringsprosessen er dermed også i praksis uten realitet hva gjelder plassering – det finnes ikke andre praktiske valg. Dette blir nå brukt i debatten om tomteplassering, etter at rådmannen først i klartekst har opplyst kommunestyret i 2020 at «kommunen sto fritt til å «avslutte samarbeidet» under/etter fase 1, jf. ovenfor. Han går altså bort ifra egne lovnader.