Ringsaker Arbeiderparti lurer på om Høyre og FrP driver med bevisst desinformasjon hva angår Herbergier Nes. Høyre og FrP sier at tilbudet til Herbergier Nes er billigere enn sykehjemstilbudene i kommunen, som om tjenesten de skal levere på Jølstad er likeverdig en sykehjemsplass. På Jølstad skal de levere tjenester til lett demente personer, men oppfyller ikke de tekniske kvalifikasjonene til å være et sykehjem. Det vil heller ikke være samme grad av bemanning som det er på våre sykehjem i Ringsaker. Tyngre demente vil måtte få tilbud fra den kommunale omsorgen. Det Høyre og FrP gjør er omtrent som å kalle epler for pærer, og si at prisen er billigere for pærene som tilbys. Om det er pære man har behov for og ikke eple, så hjelper det lite at prisen er billigere for eplene. Spørsmålet er da om Høyre og FrP bevisst driver desinformasjon overfor befolkningen eller om det er mangel på kunnskap, som gjør at de kommuniserer slik de gjør. Jeg vet ikke hva som er verst.

Høyre i Ringsaker sier at de skal kjøpe plasser hos tilbyderen uansett om de kommer til makta i Ringsaker. Betyr det at de skal kjøpe tjenester uavhengig av om det er behovet? Høyre har samtidig sagt at grunnen til at Ringsaker Arbeiderparti ikke vil kjøpe tjenester fra de private er fordi vi har ideologiske skylapper. Det er egentlig et godt bilde på akkurat det Høyre i Ringsaker har, nemlig ideologiske skylapper. Det framstår nemlig som det er de private tilbydernes behov som er viktigere enn innbyggernes behov. Uavhengig av om kommunen har behov for tilbudet som tilbyderen tilbyr for å gi innbyggerne gode tjenester, så skal Ringsaker Høyre sikre at tilbudet tas i bruk. Som velger ville jeg vært særdeles kritisk til en slik formulering fra Høyre. Dette minner om en uheldig form for favorisering.

Ringsaker Arbeiderparti vil bruke midler på å etablere et tilbud etter inspirasjon fra omsorg+ i Oslo, ved Furnes Bo og Moelv Bo. Dette vil være et godt tilbud som vil dekke hullet i omsorgstrappa. Her vil personer kunne bo i omsorgsboliger med noe bemanning, som gjør at man får noe mer trygghet enn det man gjør i en alminnelig omsorgsbolig. Samtidig vil vi jobbe for å legge til rette for å gjøre det enklere å bo lengre hjemme, gjennom forsterkede hjemmebaserte tjenester og bruk av teknologi. For det store flertallet ønsker å bo lengst mulig hjemme, og da må vi legge til rette for det. Så er det faktisk ikke riktig at Arbeiderpartiet ikke vil bruke private tilbydere. I dag benyttes det tilbud fra private «Inn på tunet»-tjenester. Det er et godt supplement til de kommunale basistjenestene. Tilbudet har imidlertid kommet på plass etter en korrekt anbudsrunde, fordi vi i Ringsaker Arbeiderparti forholder oss til hvordan regelverket for kjøp av tjenester skal etterleves.