Tom har etablert nytt bilselskap, Hans skal drive som mekaniker og Tor skal drive gårdsdrift

Se sist ukes nytt fra det lokale næringslivet.