Avvikler Tømmerstock etter omfattende publikumssvikt

Etter omfattende publikumssvikt ved årets festival velger styret å innstille Tømmerstock Kulturdrift og avvikle selskapet.