Tone Evensen er utdannet lærer og hadde praktisert i yrket i mange år da hun begynte å jobbe med nyankomne ungdommer ved Voksenpedagogisk Senter i Ringsaker.

– Jobben i Ringsaker var en midlertidig stilling som skulle vare i noen måneder. Dette var i 2016, og det var nettopp åpnet et mottak for enslige mindreårige asylsøkere her som jeg fikk jobbe med. Hjertet mitt gikk tapt til disse ungdommene, så jeg ble i jobben i sju år, sier hun og ler.

– Inspirerte meg

Tone hadde flest ungdomselever. Hun oppdaget snart at det ikke fantes læremidler tilpasset denne gruppen. Lærebøkene var enten beregnet på voksne eller langt yngre barn. Ungdommene følte seg undervurdert og barnliggjort, beskriver Evensen. Det var ikke spesielt motiverende. Da tok norsklærer Tone grep.

Når det ikke fantes læremidler, fikk hun lage dem selv.

De nyutviklede undervisningsoppleggene delte hun raust med lærere og skoleledere rundt om i Norge, gjennom kurs og foredrag. Parallelt med dette arbeidet skrev hun bloggen «Glimt fra et flerspråklig klasserom.»

I 2017 fikk Evensen den europeiske språkprisen for arbeidet med bloggen og særlig fokuset på flerspråklighet som ressurs. I 2018 ble hun tildelt prisen «Fabelaktig formidler» av Kopinor.

– Denne anerkjennelsen for arbeidet med bloggen og i klasserommet inspirerte meg til jobbe videre, jeg ble oppmuntret til å gjøre noe mer av det. Jeg måtte lage læremiddelet som ikke fantes, forteller den prisbelønte norsklæreren.

– Lette å glemme

Evensen opprettet selskapet Magisk Kunnskap. Det digitale læremiddelet fikk navnet Hugin og Munin, oppkalt etter de to ravnene til den norrøne guden Odin. Hugin og Munin fløy ut i verden og samlet informasjon og nyheter som de tok med tilbake til Odin. På den måten ble Odin den klokeste av alle gudene.

– Hugin og Munin betyr tanke og minne, og begge deler er like viktige. Odin kunne ikke velge den ene ravnen framfor den andre. Elevene har med seg kunnskap og erfaringer fra hele verden, og det er viktig at de får bruke disse erfaringene når de skal lære seg norsk også. Det er et kjent prinsipp i skolen, men det er lett å glemme når det gjelder denne elevgruppa, forklarer Evensen.

Erfaringene disse elevene har med seg er en ressurs for ny læring, ikke minst gjelder det alle språkene som de kan.

– Best sammen med andre

Hugin og Munin er et digitalt læremiddel som er tett koblet til læreplanen. Det er en erstatning for lærebøker, men skal ikke erstatte læreren. Læreren er en viktig ressurs. Metodikken bygger på det Tone har gjort i klasserommet.

– Elevene skal ikke sitte mye alene foran skjermen, språk læres best sammen med andre. Noen av fordelene med Hugin og Munin er, foruten språkstøtten, mulighet for lyd og video som støtte for de som strever med å lese og skrive. Tospråklige lærere har hjulpet til med utviklingen, slik at Hugin og Munin nå har ressurser på ti språk som kan brukes som støtte i opplæringen.

Omkring halvparten av elever som selv har innvandret til Norge faller fra i videregående skole. Av Tones elever har så godt som alle fullført skoleløpet av de som fortsatt er i Norge.

Dette er det første skoleåret Hugin og Munin er publisert i sin helhet og i salg til skolene.

Forskningsprosjekt

Tone Evensen har inngått et samarbeid med professor Joke Dewilde ved Universitetet i Oslo (UiO). De har satt i gang et forsknings- og utviklingsprosjekt, «Hugin og Munin i et elevperspektiv.»

– Joke Dewilde skal forske på hvordan elevene tar i bruk flerspråklige ressurser i Hugin og Munin i dag, og hensikten er å forbedre funksjonaliteten, sier Evensen.

Innovasjonsideen skal bidra til å redusere frafallet i videregående opplæring for ungdommer med kort botid i Norge og dermed øke sannsynligheten for at flere av elevene blir aktive medborger og arbeidstakere. Prosjektet skal bidra til å optimalisere læringsplattformen gjennom å intervjue og observere et utvalg lærere og elever om hvordan deres erfaringer med plattformen. Det skal også gjøres skjermopptak av elevers bruk av denne.

Forskergruppen Challenges of Sustainability in Educational Research (COSER) og samarbeidspartnere fra Danmark og Sør-Afrika er også involvert i prosjektet.

Forskningsprosjektet er finansiert av Innlandet fylkeskommune og Institutt for lærerutdanning og skoleforskning.