Så mye kan det koste deg om du velger denne snarvegen

KAN BLI DYRT: Velger man Åshøgda som gjennomkjøringsveg i disse dager, kan det koste mange tusen. Bildet er kun ment som illustrasjon.

KAN BLI DYRT: Velger man Åshøgda som gjennomkjøringsveg i disse dager, kan det koste mange tusen. Bildet er kun ment som illustrasjon. Foto:

Mange kan la seg friste til å kjøre snarvegen over Åshøgda når trafikken står stille på E6, men velger du å trosse skilt på veger hvor det er gjennomkjøring forbudt, kan du måtte la tusenlappene fly.

DEL

I forbindelse med byggingen av ny E6 og at Skarpsnotunellen er stengt har det igjen blitt satt opp skilt om at det er gjennomkjøring forbudt over Åshøgda.

Det har også blitt gjort før i forbindelse med E6-byggingen.

Med saktegående trafikk på E6 i de travleste timene på døgnet, kan det være fristende å ty til snarvegen over Åshøgda.

Men å bryte skiltet om gjennomkjøring forbudt her eller andre steder, kan bli en dyr snarveg.

Ifølge forskriften om forenklet forelegg i vegtrafikksaker, kan du bli ilagt bot på 5.500 kroner om man bryter gjennomkjøringsforbudet.

Forrige gang skiltet var satt opp på den aktuelle strekningen, ble en rekke bilister gitt dette forelegget fra politiet.

Politiet har tidligere opplyst at de ikke har statistikk over hvor mange som har blitt tatt på denne strekningen.

Så mye koster trafikklovbrudd

Det er også en liste med satser for en rekke andre lovbrudd i trafikken som politiet forholder seg til.

Om man bryter fartsgrensene kan man straffes med bøter fra 800 kroner til 10.650 kroner. Satsene varierer utfra hva fartsgrensen er og hvor mye over fartsgrensen man har kjørt.

Her er listen over andre lovbrudd:

 • Kjøre på Rødt lys: 6.800 kroner
 • Kjøre med for kort avstand til kjøretøyet foran: 6.800 kroner
 • Kjøring i strid med trafikkskiltene (som for eksempel innkjøring forbudt): 5.500 kroner
 • Kjøring over eller i sperreområder, sperrelinjer, på fortau og lignende: 4.200 kroner.
 • Ulovlig forbikjøring: 6.800 kroner
 • Kjøring uten å gi påbudt tegn, ikke bruke lys eller feil bruk av lys: 2.600 kroner
 • Kjøring uten god nok sikt: 2.600 kroner
 • Kjøring med for mange passasjerer: 2.600 kroner
 • Kjøring der kjennemerker mangler: 2.600 kroner
 • Kjøre motorsykkel eller moped der den maksimale hastigheten har blitt økt: 5.500 kroner
 • Kjøring med kjøretøy under 3,5 tonn tillatt totalvekt der parkeringsbrems ikke virker: 2.600 kroner
 • Det samme som over, men med kjøretøy over 3,5 tonn tillatt totalvekt: 5.250 kroner
 • Kjøring med kjøretøy som ikke kan kjøre i minst 40 km/t eller moped på motorveg: 1.700 kroner.
 • Sykle uten å ha rett lys montert og i bruk, sykle på rødt lys eller bryte forbudsskilt med sykkel: 1.200 kroner
 • Ikke sikring av passasjerer under 15 år: 2.300 kroner

Artikkeltags