Færre omkommer i trafikken, men ikke blant motorsyklistene

Trygg Trafikk viser til at så mange døde og i tillegg 596 hardt skadde viser at motorsyklistene er mest utsatt i trafikken.