I mars skrev Ringsaker Blad en sak om arbeidene som nå pågår med å bygge en ny motorvegbru over Brumunda, der arbeiderne i de lengste støpeperiodene har hatt tilgang til en egen pølsebod.

Les også: Kim Johans pølsebod er blitt en hit for vegbyggerne

Mandag melder Nye Veier i en pressemelding at arbeidet med brua stadig går fremover. I forrige uke ble forskalingen fjernet på det som blir den største konstruksjonen som blir bygget på E6 forbi Brumunddal.

– I vinterlandet Norge er det viktig å planlegge smart, slik at vi får utnyttet årstidene best mulig. Det har derfor blitt gjort mye arbeid på de store konstruksjonene over elver og bekker med lav vannføring i vinter, slik at vi nå er klare til å ta imot vårflommen når snøsmeltingen øker på i høyereliggende strøk, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier E6 Innlandet.

Brua, som offisielt heter Nye Nederkvern bru, er en diger sak:

- Nye Nederkvern bru er bygd som en ettspenns bjelkebru med et spenn på 40 meter. På det bredeste er brua 24,6 meter bred. Tre betonglag jobbet på skift i 26 timer og det ble brukt 2650 kubikk med betong og 476 tonn med armering i den solide brua, sier Moshagen.

Totalt blir det investert rundt 600 millioner kroner på tre kilometer ny motorveg forbi Brumunddal, skriver Nye Veier. For 600 millioner kroner får man blant annet dette:

– Firefelts motorvei med flere store konstruksjoner, nytt kryss for Brumunddal, nye lokalveier, oppgradert strandsone og ny gang- og sykkelvei koster totalt ca. 600 millioner kroner, sier Moshagen i pressemeldingen.

Nye Veier mener pengebruken er positivt for Brumunddal, Ringsaker og tilstøtende områder.

– Investeringen i ny E6 er samfunnsøkonomisk lønnsom og vi ser allerede nå at det er stor byggeaktivitet i og rundt Brumunddal. Den nye motorveien stimulerer til vekst og utvikling og utvider bo- og arbeidsmarkedregionen i Mjøsområdet. I tillegg er E6 en svært viktig vei for tilgrensende regioner i Osloområdet, på Nordvestlandet og i Trøndelag, sier Moshagen.

Den første delstrekningen av nye E6, fra Kolomoen til Kåterud, åpner i oktober 2019. Hele strekningen fra Kolomoen til Moelv, totalt 43 kilometer, skal være klart i 2020.