Alle tre avisene eies av Amedia. De tre avisene planlegger å gjennomføre frekvensreduksjonen samtidig.

– Nyheter er ferskvare for folk. De vil ha nyhetene når de skjer, og lese stoffet vårt når det passer dem, ikke vente til nyhetene er trykket og distribuert, sier ansvarlig redaktør og daglig leder i Østlendingen, Tom Haakenstad.

Over halvparten er digitale

Før helga vedtok styrene i de tre avisene å satse ytterligere på digitalavis – samtidig som antallet papiraviser reduseres.

Beslutningen om å satse digitalt og redusere antallet tradisjonelle aviser i Østlendingen er fattet av styret, etter forslag og innstilling fra Haakenstad.

– Abonnentene er tydelige på at det er ei best mulig digitalavis de ønsker. Samtidig som papiravisa får stadig færre abonnenter, så øker antall digitale abonnenter tilsvarende. 56 prosent av dem som nå har Østlendingen har rene digitalabonnement, og andelen øker, sier han.

Haakenstad begrunner endringen med kostnader. Utgiftene til papir og ikke minst distribusjon av avisene har økt så mye at det ikke er bærekraftig med en seksdagersavis på papir, forklarer han.

– Grepene vi gjør frigjør rett og slett penger til å satse enda hardere på journalistikk. Dette er ikke et sparetiltak, men det gir mer penger til å styrke vårt redaktørstyrte medie til det beste for lokalsamfunn og demokrati, sier Haakenstad.

Ikke første avis ut

Amedia eier en rekke aviser landet rundt. Østlendingen, Glåmdalen og Oppland Arbeiderblad er ikke de første avisene i konsernet som reduserer antallet papiraviser.

– Hvordan er erfaringene fra slike prosesser i andre mediehus tidligere?

– Det er 30 aviser i Amedia som har gjort dette før oss. Erfaringene derfra er veldig gode. Nettopp det at vi kutter penger til distribusjon, gjør at det blir mer penger til å lage journalistikk. Det har vært jevnt over en positiv abonnementsutvikling i de andre mediehusene. Økonomien i å gjøre dette er veldig god. Erfaringene fra de andre mediehusene gjør meg ganske trygg, svarer Haakenstad.

Ringsaker Blad er i samme mediekonsern og er samtidig eid av og i samme mediehus som Østlendingen. Modølen Tom Haakenstad har dermed også øverste ansvar for Ringsaker Blad, mens det i hverdagen er RBs redaktør Gaute Freng som styrer det praktiske. Han sier at det i Ringsaker Blad ikke er snakk om frekvensreduksjon nå.

– Nei, vi gjør ikke det, men hvordan det blir på sikt, kan jeg ikke si noe om nå. Det er slik at nær 60 prosent av abonnentene vår har RB kun digitalt. Det tallet øker stadig. Mange som har oss på papir leser oss også digitalt. Så det er klart at dette hele tiden er en vurdering for lokalaviser, sier han.

Gudbrandsdølen Dagningen er deleid av Amedia, men har så langt ikke vedtatt frekvenskutt. Det har heller ikke Hamar Arbeiderblad gjort.