Gå til sidens hovedinnhold

Tre millioner kroner i koronastøtte til lokale lag og foreninger

Lag og foreninger har gått glipp av store inntekter på grunn av koronautbruddet. Nå kan flere av de samme aktørene glede seg over støtte fra Sparebankstiftelsen Hedmark.

Nærmere tre millioner kroner er nå tildelt lag og foreninger som har hatt tapte inntekter på grunn av koronasituasjonen.

Det skriver Sparebankstiftelsen Hedmark i en pressemelding mandag formiddag.

Sparebankstiftelsen Hedmark etablerte før sommeren et koronafond på 10 millioner kroner for å støtte frivilligheten i Hedmark i en vanskelig tid. Søknadsfristen er fortløpende og Stiftelsen har til nå behandlet og delt ut midler for 2,78 millioner kroner.

– Nå er de første tildelingene blitt utført, og det er fortsatt mulig å søke om støtte fra koronafondet, sier leder for samfunn og gaver, KristinVitsø Bjørnstad i Sparebankstiftelsen Hedmark

I første runde ble 80 søknader behandlet, hvorav 67 fikk innvilget støtte. Mange lag og foreninger opplever svikt i inntektene som finansierer en rekke aktiviteter innen idrett og kultur.

– Målet er at fondet skal redusere de negative virkningene koronasituasjonen har for det frivillige arbeidet i Hedmark, slik at man også framover kan opprettholde et høyt aktivitetsnivå for barn og unge. Om man ser på søknadene som har kommet inn, ser vi at det er et stort behovd er ute. Koronasituasjonen har satt sine spor i frivilligheten, sier Kristin Vitsø Bjørnstad og legger til:

– Vi vet ikke hvor lenge dagens situasjon vil vare, derfor har vi løpende søknadsfrist og lag og foreninger vil kunne søke om støtte fra koronafondet også framover.

Stiftelsen har normalt to søknadsfrister i året. Neste ordinære søknadsfrist for støtte fra Stiftelsen er 1. oktober, og denne datoen gjelder fortsatt for dem som søker støtte til nye prosjekter som skaper glede og aktivitet i Hedmark. Det er altså kun søknader til koronafondet, for å få dekket tapte inntekter, som blir behandlet månedlig. Støtte fra koronafondet gis til lag og foreninger i Hedmark innen for idrett- og kulturfeltet og øvrig frivillighetssektor.