Gå til sidens hovedinnhold

Trygghet og utvikling, – ikke nedbygging!

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi har de siste årene vært vitne til en brutal sentralisering i landets nest største landbrukskommune. Denne sentraliseringen fører ikke til «vekst og utvikling» i hele kommunen. Bygdene – som utgjør største delen av kommunen både i folketall og areal – synes å bli ignorert. Byene favoriseres på alle områder. Dette tydeliggjøres ytterligere gjennom alle de ulike arrangementene som legges til byene, ikke minst nå i førjulstida.
Man har også tilsatt en byutvikler, – ingen bygdeutvikler?

Vi har vært vitne til en kontinuerlig nedlegging av arbeidsplasser på Nes og Helgøya knyttet til helse og omsorg. Her har bygdefolket mobilisert og kjempet for både fastlegehjemler, legekontor og mot en mulig nedleggelse av Sundheimen på Helgøya.
Vi vet det er vanskelig å rekruttere fastleger. Et kriterium for å få dem er gode rammebetingelser, her har kommunen hatt liten vilje til å strekke seg langt nok.

Vi er urolige. 12 sykehjemsplasser på Nes sykehjem ble nylig lagt ned og flere på Moelv sykehjem, dette til tross for at eldrebølgen er her og vil øke. Vi leser i lørdagens RB at det allerede i 2024 vil være flere innbyggere i Ringsaker over 65 år, enn det er innbyggere under 20 år.

Det skal nå bygges nytt sykehjem i Moelv med 60 plasser, – ikke 80 som opprinnelig planlagt. Det er ikke utvidelsesmuligheter. Her ble det heller ikke prioritert plass for hjemmesykepleien. Faren for smitte ble brukt som argument. Det ble derimot gjort plass til frivillighet og kafé.

Vi frykter at det skjer en sniksentralisering og at hjemmesykepleien vil havne i Brumunddal. Reisevegen blir lang og utfordringene mange for en nattevakt (hjemmesykepleier) som i all slags vær både skal betjene nordre Ringsaker og Nes og Helgøya. Etter vår mening må det være en fordel å være kjent i de områdene de skal betjene, og at reisevegen er kortest mulig.

Senterpartiet ønsker nå svar på følgende spørsmål;
er det riktig at alle nattevaktene i hjemmesykepleien fra 3/1-22 skal møte fram i Brumunddal, og at de fra da av ikke skal møte på Nes og i Moelv?

Dette vil i så fall vanskeliggjøre det for kolleger som samarbeider om samme pasienter, og gjøre det mindre trygt for de mange pasientene/ beboerne i distriktene. Vi antar det er en stor fordel å være kjent i områder du skal ut på jobb natterstid, samt at det må føles betryggende for pasienter å få besøk av kjente pleiere med førstehåndsinformasjon – gjerne overlevert muntlig i tillegg til skriftlig.

Er konklusjonen at vi kommer til å stå uten hjemmesykepleiere og viktige helsearbeidere bosatt i de distriktene de skal betjene? Løsningen truer viktige distriktsarbeidsplasser og vil få alvorlige konsekvenser for bosetting, skoler og næringsutvikling. Folk ønsker å bosette seg nær arbeidsplassen og skole og barnehage.

Er planen virkelig en ytterligere fraflytting fra Nes og nordre Ringsaker til Brumunddal? Når kommunen velger å legge ned arbeidsplasser i distriktene bidrar ikke dette til «vekst og utvikling».

Sp ønsker utvikling i bygd og by, og ser med bekymring på den politikk som føres. Vi håper på reaksjoner.