– Jeg er glad for at vi allerede ser stor effekt av at vi fjernet firerkravet. Regjeringen har åpnet for flere gode søkere – vi stenger ikke noen ute på grunn av karakteren i ett fag, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) i en pressemelding.

Det omdiskuterte firerkravet har dreid seg om at søkere til lærerutdanningene måtte ha minimum karakteren 4 i matematikk. I år er kravet endret til at man må ha minst 40 skolepoeng, samt karakteren 3 i matte og norsk.

Regjeringen har senket ambisjonene for norske lærere ved å fjerne firerkravet i matematikk, mener Høyres Kari-Anne Jønnes.

– Tanken var at det ville gi bedre kvalifiserte søkere, som gjennomfører utdanningen. Dette viste seg å være riktig. Firerkravet førte til flere lærere i andre enden av studiet, noe som er viktig å gjøre noe med på et studium som er preget av høyt frafall, sier hun.

9.784 søkere har fått tilbud om studieplass på et lærerstudium i 2022. Det er en nedgang fra året før, men det er også langt færre som søker studier til sammen. Samtidig har altså over 1.000 av disse fått plasser som de ikke ville fått dersom firerkravet besto.