Prisen på Aps jordbruksplan: 3 milliarder i året

Arbeiderpartiets opptrappingsplan for landbruket vil kunne koste 3 milliarder i året, mener forsker.

Arbeiderpartiets opptrappingsplan for landbruket vil kunne koste 3 milliarder i året, mener forsker. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Arbeiderpartiet får ros for sin opptrappingsplan for jordbruket. Men prislappen kan bli høy.

DEL

(Siste) Tirsdag lanserte Arbeiderpartiet sin nye plan for kraftig opptrapping av landbruket i Norge. To av de viktigste stikkordene var klimatilpassing og økt bruk av norsk areal.

Det var bare ett problem. Partiet visste ikke hvor mye planen ville koste.

På forespørsel fra Avisenes Nyhetsbyrå har daglig leder i Agri Analyse, Christian Anton Smedshaug, gjort et overslag på hvor mye Arbeiderpartiets plan vil koste. Regnestykket viser at dersom tiltakene skal ha god effekt, må man regne med å plusse på jordbruksbudsjettene med over tre milliarder i året framover (se hele tabellen nederst i saken).

– Svarer på utfordringene

– Debatten de siste 5-10 årene har handlet mye om avhengighet av utenlandsk soya, gjengroing, fellesgoder, kulturlandskap og at det ikke er lønnsomt nok å bruke norsk areal. Denne planen svarer på det, sier Smedshaug til ANB.

I sine anslag mener han at Aps ønske om klimatilpasninger i jordbruket vil koste omlag 1,5 milliard årlig på toppen av det som brukes i dag. Det er her snakk om drenering (300 millioner), vannløp (250 millioner) og investeringer i ting som fjøs, lager/silo, tørking og gjødsel (1 milliard).

Dette er penger som vil kunne fases ut på sikt når arbeidet er blitt utført.

I sitt anslag for hva det vil koste å satse mer på norsk jord, regner Smedshaug ut at det vil koste omtrent det samme. Driftsvansketilskudd (500 millioner), bedre arealbruk (500 millioner) og bedre teknologi som fôrprøver, sporingsbjeller og gjødsel (500 millioner) må man regne med å måtte betale i lang tid.

– I år 2000 utgjorde jordbruksavtalen i underkant av tre prosent av statsbudsjettet. Nå er det nede i én prosent. Ved forrige opptrappingsplan på 70-tallet var vi oppe i åtte prosent. Dersom dette kommer som friske penger, vil det likevel gjøre at vi holder oss til under 2 prosent på statsbudsjettet, sier Smedshaug.

Saken fortsetter under bildet.

Landbrukspolitisk talsperson i Ap Nils Kristen Sandtrøen og partileder Jonas Gahr Støre.

Landbrukspolitisk talsperson i Ap Nils Kristen Sandtrøen og partileder Jonas Gahr Støre. Foto:

Industri og distrikt

Han skryter av planen, som han mener kan være med på å vekke industri- og distriktspartiet Ap.

– Det ligner litt på opptrappingsplanen som kom etter EF-kampen på 70-tallet. Arbeiderpartiet har slitt litt med industriargumentasjonen etter Acer-spørsmålet, og de har hatt betydelige utfordringer i distriktene. De er nok avhengige av å revitalisere seg som et parti for de store industrisektorene, og da tror jeg denne planen treffer presist. Du treffer både industri og distrikt, sier han. (ANB)

Tallene i tabellen er estimater utført på noen timer og må vurderes deretter.

Tiltak

I dag (årlig)

Plan (tillegg)

Kommentar


Del 1 kan fases ut etter 2025

Drenering

100

300 millVannløp

250

250 millInvestering

700

1000 mill

Fjøs, lager/silo, tørker, gjødsel

Dyrevelferdstiltak viktig grunnlag

Del 2 varig

Driftsvansketilskudd

50-100 mill

500 mill


Gis fylkesvis (9 fylker) under RMP

Styrking i gj.bruk/bedre arealbruk


500 mill

I tillegg kommer noe omfordeling

Inkl omleggingstilskudd

Teknologi for bedre ressursutnyttelse


500 mill

Fôrprøver, sporingsbjeller, gjødselteknologi mmArtikkeltags

Kommentarer til denne saken