Innsatsleder Anette Håvimb Skjerpen fra Ringsaker lensmannskontor forteller om snøskredet som lørdag gikk ved Sjusjøen skisenter. En person ble tatt av skredet, men vedkommende greide selv å ta seg ut av snømassene.