KS la grunnlaget for tvungen lønnsnemnd.
Arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen sier til NTB at Kommunenes sentralforbund, KS, ikke ville sende inn søknad om dispensasjon og slik låste situasjonen seg fast.
Dette benyttet Isaksen seg av og erklærte tvungen lønnsnemnd. Det er uakseptabelt. Det kan ikke være slik at det er arbeidsgiversiden som bestemmer når en streik skal avsluttes. UNIO hadde gjennom hele streiken vært konstruktive og innvilget dispensasjoner der det var nødvendig.

Rødt takker de streikende
Rødt støttet streiken. Den var viktig for å synliggjøre den dramatiske situasjonen som er rundt mangel på kvalifisert arbeidskraft innen offentlig sektor. Denne problemstillingen er selvsagt KS også klar over, men de viser ingen vilje til å bidra økonomisk for å bedre situasjonen.

Nå sitter det mange frustrerte lærere og sykepleiere rundt i kommuner og fylkeskommuner og har et enda dårligere forhold til sine arbeidsgivere. Det er viktig at vi som folkevalgte er tydelige på at vi ikke aksepterer en slik sabotering av streikeretten fra vår hovedorganisasjon.

Taperne er brukere av kommunale tjenester
Taperne i dag er først og fremst de som er avhengig av velferdstjenester levert av kommunal og fylkeskommunal sektor. De vil fortsatt slite med å få kvalifisert fagpersonell til å løse de utfordringene de har. Taperne er elever, sjukehjemsbeboer, de som skal ha hjemmehjelp, og de ansatte som sliter seg ut og må bytte yrke fordi arbeidsvilkårene er for dårlige.

De som ønsker regjeringsskifte må tone flagg
Rødt har sagt ifra at de ikke vil stemme for tvungen lønnsnemnd, det er det viktig at hele venstresida er enige om, nå kan Ap og Sp vise at de vil ha en annen politikk, ikke bare ha nye folk på taburettene! Vi kan ikke la arbeidsgiversida og regjeringen uthule streikeretten på denne måten.

I etterkant av årets oppgjør må det også bli en prosess innenfor KS som synliggjør at det ikke er slik vi ønsker at våre forhandlere skal opptre på vegne av norske kommuner og fylkeskommuner.

Ps. dersom noen skulle lure; vi støtter UNIOS streik i Oslo og streiken inn mot Spekter