Med denne konferansen ønsker Providor å sette søkelyset på ungdom, og særlig ungdom som er på veg ut av, eller allerede har falt ut av, skole og arbeidsliv.

«Finn drømmen»

– Vi ønsker å kunne bidra til at disse ungdommene finner sin identitet, sine drømmer, og at de ser at de har mange muligheter, m sier attføringsleder i Providor, Sigrid Grude Amb.

«Finn drømmen – se mulighetene», er konferansens motto og tittel.

Til å belyse temaet har Providor samlet sammen et bredt panel.

Samuel Massie vil være kjent for de fleste, blant annet gjennom deltakelsen sin i Berserk-ekspedisjonene sammen med Jarle Andøy.

Da Berserk forsvant i en orkan ved Sydpol-landet og tre av besetningsmedlemmene omkom, var Massie og Andøy i land i et forsøk på å nå Sydpolen.

Året etter dro Massey, Andøy og et nytt mannskap tilbake til området på leting etter spor etter Berserk.

Foredragsholdere

Siden har han gjort seg bemerket som aktiv foredragsholder og som programleder i TV-produksjoner.

Øvrige foredragsholdere er fylkesråd med ansvar for skole og utdannings i Hedmark, Åsa Gjestvang, førsteamanuensis ved Institutt for livslang lærring ved NTNU, Per Egil Mjaavatn, gründer Ingeborg Lykseth, avdelingsleder ved Arbeidsinstituttet i Buskerud, Åse Falck, samt Gry Bakken, Marit Taje og Geir Vidar Lierhagen, veiledere ved Providor. Ungdom som deltar i tiltak i regi av Providor er også med for å fortelle om sine erfaringer.

Til å binde sammen det hele er også Gaute Ormåsen engasjert som konferansier.

Resultater

– Providor har arbeidet med denne målgruppen i lengre tid, og har erfart at vi har tiltak som har god effekt, sier Grude Amb.

Et av tilbudene til denne målgruppa er Frog Online Identity, et sju uker langt treningsprogram i selvutvikling og livsmestring. Dette tilbudet har Providor hatt på sitt program siden 2014, med gode resultat. Av dem som har gjennomført treningsprogrammet er 73 prosent i arbeid eller utdanning.

Per i dag har Providor fått 122 påmeldinger til konferansen.