Etter mye venting er resultatene for folkeavstemningen om Innlandet klart. Et knapt flertall på 50,7 prosent vil dele Innlandet, mot 48,1 prosent som vil beholde. Nå er det opp til fylkestinget neste uke å avgjøre om Innlandet deles eller videreføres.

Unge Venstre, Unge Høyre, AUF, Fpu, Grønn Ungdom og KRFU i Innlandet mener man skal beholde Innlandet etter en helhetsvurdering:

– Det er omtrent dødt løp i folkeavstemningen. Ja, et knapt flertall på desimaler stemte for deling, men det er viktig å ta til betraktning at valgdeltakelsen lå på under 50 prosent. Det har vært flere høringsrunder og vedtak fra blant annet de ansatte i fylkeskommunen, kommunene, fagbevegelsen og næringslivet og disse skal være med i vurderingen på lik linje som den rådgivende folkeavstemningen. Ser man på helheten er det åpenbart at Innlandet burde videreføres, ikke deles, sier de tre ungdomspartilederne, i en pressemelding.

Det er fylkestinget og partiene med deres fylkestingsrepresentanter som bestemmer om Innlandet skal deles eller videreføres. De sier de vil delta aktivt i diskusjonen.

– Vi vil jobbe aktivt i hver av våre partier og organer for at fylkestinget skal se på helheten i avgjørelsen, som da peker på en videreføring av Innlandet, uttaler lederne i ungdomspartiene.

De mener også primært at Innlandet vil være det beste for innbyggerne.

– Skal vi løse de store utfordringene våre er det feil å skulle bruke tid, penger og ressurser på å splitte opp tilbake til to svakere fylker. For å skape den beste videregående skolen, bygge mer veg, styrke kollektivtilbudet, tannhelsen, næringslivet og kulturen i regionen vår burde Innlandet beholdes, uttaler alle ungdomspartiene i Innlandet i pressemeldingen.