En god og innbydende arbeidsplass fremmer arbeidslyst. Derfor trenger også skoleelever gode arbeidsplasser. Altså egnede, pene og hyggelige lokaliteter. Nå står de eldste ungdomsskolene for tur, med Brumunddal ungdomsskole helt øverst på Arbeiderpartiets prioriteringsliste. Skolen er nedslitt, og det trengs virkelig nybygg.

Ringsaker Arbeiderparti skal følge opp regjeringas gode vedtak om en mer praktisk og variert skole. Det er viktig også å følge opp læreplanverk, bærekraftsmål og hvilke lokale tilpasninger som må gjøres. Ringsaker Arbeiderparti har tillit til at et nært samarbeid mellom skole, kommune og utbyggere vil gi Brumunddal en ny og tidsriktig skole.

Å bygge skoler er ikke å bygge hvilke-som-helst bygg. Skole er av de aller viktigste investeringene et samfunn gjør for framtida. Skolebygg skal være pene og innbydende og en god arbeidsplass både for elever og tilsatte. I tillegg skal de være godt tilrettelagte for alle og for en variert skolehverdag med både praktisk og teoretisk opplæring. En arbeidsplass der man føler man trives og har det pent og hyggelig rundt seg, vil være en arbeidsplass man også i stor grad vil ta vare på og stelle pent med.

Skole er blant de svært viktige, men også konstante kostnadene og investeringene i en kommune. Arbeiderpartiet i Ringsaker er helt tydelige på at det nå aller først er BRUSK sin tur, til glede for elever, ansatte og lokalsamfunn. Arbeiderpartiet er også garantist for at skole og skolebygg alltid vil stå svært høyt på kommunens prioriteringsliste.