Morgenen 27. mai reiste UNIO seg fra forhandlingsbordet og takket nei til Riksmeglerens skisse. Mange tusen medlemmer gikk ut i streik, og første uka i juni trappes streiken ytterligere opp. Det kan jeg forstå, og jeg støtter streiken. Det bør andre også for denne streiken berører hverdagene for oss alle.

Det Utdanningsforbundet roper varsko om er at det for tredje år på rad er kraftig nedgang på søkertallene til lærerutdanninga. Det handler om både barnehagelærere, grunnskolelærere og lærere i videregående. Samtidig som det utdannes for få lærere viser tall fra Statistisk sentralbyrå at 15 prosent av årsverka i grunnskolen gjøres av personer uten lærerutdanning. I videregående skole er det snakk om hele 21 prosent. I høst ble det gjort en undersøkelse blant lærere, halvparten av dem som deltok forteller at de har søkt eller tenker på å søke jobber utenfor skolen.

Konsekvensen av at lærere ønsker seg ut av skolen, lavere søkertall til lærerutdanningene og at mange av undervisningstimene til ungene våre gis av andre enn lærere (hele 6,5 millioner timer i 2019) er at ungene våre får lavere kvalitet på opplæringa. SVs mål er at alle unger og unge skal kunne få utvikle sitt fulle faglige og sosiale potensial. Ikke bare nå og da, men hele tiden!

Sykepleierforbundet har skoa på, og vet at sykepleiermangelen ikke bare er tall, men et faktum. Noe også KS burde kjenne godt til siden KS’ egen arbeidsgivermonitor viser at 3 av 4 kommuner sier det er vanskelig å få tak i nok sykepleiere. NAV viser også til at det i helsetjenesten sett under ett mangler 7 000 sykepleiere, og mangelen er størst i kommunene.

Resultatet av den massive sykepleiermangelen, som både KS og NAV har tallmateriale på, er at vi ikke har god nok tilgang til livsviktig kompetanse. Kommunenes helsetjenestetilbud har blitt betydelig mer komplekst de siste årene, det krever også sitt av kompetansenivået. Omsorg og faglig kvalifiserte hender kan ikke erstattes av all verdens omsorgsteknologi.

«Gjennom daglige menneskemøter får vi lov til å være med på å prege livene til små og store, unge og gamle. Pårørende og foresatte viser oss stor tillit når de overlater sine kjæreste i vår omsorg», skriver Linn Therese Myhrvold og Renate Carita Nordh i OA 25. mai, og viser med dette at UNIO streiker for din og min nåværende og framtidige hverdag.

De streiker for at ungene våre fortsatt kan møte kvalifisert personell i barnehagen og på skolen og slik at vi kan få kvalifisert helsehjelp av sykepleiere når vi tenger det. Ingen vil utdanne seg til disse yrkene om arbeidsgiver forventer at det er applaus og tomme ord som skal holde folk gående. Slik som i andre yrker er det lønna som teller for lærere og sykepleiere. Høyere lønn er viktig for å sikre både rekruttering og at kvalifiserte folk velger å bli i jobben. Det er viktig at de som er ansatt i den kommunale velferden har et godt lønnsnivå slik at vi sikrer godt kvalifiserte folk. Og derfor støtter jeg de streikende.