Fagbevegelsen har vært en avgjørende kraft for at utdanning i dag er en mulighet for alle uavhengig av bakgrunn og lommebok. I disse dager tar rundt 23 000 studenter fatt på et nytt studieår i Innlandet. Noen starter på et heltidsstudium, noen studerer på deltid og andre tar nettbaserte studier med samlinger av og til.

Felles for alle er at de fyller på sin egen kunnskap, enten for å få et arbeid de liker, flere jobber å velge blant eller for å få mer kunnskap i en jobb de allerede har.

Vårt ønske er at mange studenter fortsetter å bo og jobbe i Innlandet etter endt studietid. Hele Innlandet trenger både innbyggere og arbeidskraft med en bred variasjon i kvalifikasjoner og kunnskap for å møte framtidige behov. Det øker vår konkurranseevne og ikke minst får ulike næringer tilført nødvendig kunnskap for å løse klimaendringer og imøtekomme det grønne skiftet.

Våre utdanningsinstitusjoner som Høgskolen Innlandet, NTNU Gjøvik og Fagskolen i Innlandet tilbyr stor variasjon i ulike studieretninger. Dagens studenter er derfor med på å sikre et bredt og allsidig tjenestetilbud, og kompetent arbeidskraft i byer og tettsteder for framtiden.

LO Innlandet ønsker alle studenter velkommen til Innlandet, med alt vi har å tilby av aktiviteter, arrangementer, natur, opplevelser og ikke minst læring.

Vi ser fram til å møte mange av studentene når LO studentservice er ute på oppdrag, og vi tror også at næringsliv og øvrig befolkning setter pris på alt studentene tilfører våre lokalsamfunn.