Utfordrende sommer-samarbeid for Lillehammer og Gjøvik: - De fødende er viktigst

Sykehuset Innlandet

Barsel-avdelingen

Avdelingsjordmor Iren Aalberg Grønås og avdelingsoverlege Stian Westad

Sykehuset Innlandet Barsel-avdelingen Avdelingsjordmor Iren Aalberg Grønås og avdelingsoverlege Stian Westad Foto:

- Ni uker med felles fødeavdeling for sykehusene i Lillehammer og Gjøvik handler om mest mulig trygghet for pasientene, sier avdelingsoverlege Stian Westad.

DEL

(Gudbrandsdølen Dagningen) – Det dreier seg verken om å spare penger eller er et varsel om å legge ned føden på Gjøvik, presiserer han.

Det er fredag kveld, 5. juli. I løpet av helga har det gått to uker siden fødeavdelingen på sykehuset i Gjøvik ble feriestengt. I ytterligere sju uker er føden samlet i Lillehammer.

– I stedet for å trappe ned gjennom sommeren på grunn av ferieavvikling, har vi gjennom disse ni ukene økt kapasiteten sammenlignet med det normale gjennom året. Ikke glem at det er pasientene – de fødende – som er viktigst, sier Westad.

I 2018 hadde sykehuset i Lillehammer 1.147 fødsler.

– Etter at vi i 2013 fikk status som kvinneklinikk, ønsker Sykehuset Innlandet ikke flere fødsler her enn det man mener er naturlig. Det vil si under 1.200 årlig. Gjennom de ni sommerukene i år kalkulerer vi med ca. 120 fødsler ekstra, altså mer enn 700 mer enn ellers om samordningen med Gjøvik hadde vært helårlig. Fordi vi har styrket sommerbemanningen gjennom felles fødeavdeling, kan vi ha flere fagpersoner på vakt døgnet rundt enn vi ellers normalt har gjennom høsten, vinteren og våren.

Reiser langt for å føde i Lillehammer

At fødende fra andre steder i Oppland og Hedmark, reiser til Lillehammer sykehus, er ikke nytt. GD har fått tilgang årsrapporten for kvinneklinikken for 2018. Den viser at fra Valdres-kommunene hadde Lillehammer 59 fødende i fjor. I 2016 så mange som 83.

Fra Oppland-kommunene sør for Gjøvik, kom 51 fødende til Lillehammer i 2018. Det er flere enn noen gang siden 2013 da de startet å føre statistikk.

Fra Gjøvik og Nordre Land hadde Lillehammer 75 fødende. Siden 2013 har det årlig svingt fra 97 på det meste og oftest godt over 80 per år.

Fra Hamar har det svingt mellom 83 og 96 hvert år, og fra Stange mellom 37 og 55. Fra Elverum og Løten fødte 14 kvinner i Lillehammer i fjor. Til og med fra Trysil/Åmot og Kongsvinger/Nord-Odal har enkelte kvinner kommet til Lillehammer for å føde.Høy beredskap

– Mens vi snakker, går alarmen på ei av de fire fødestuene. To leger, én assistentlege og ei jordmor løper gjennom korridoren. Fra pipingen startet til de er inne på fødestua, har det ikke gått mer enn ti sekunder.

Når Stian Westad er tilbake på pauserommet, forklarer han at det er sånn beredskapen fungerer i praksis med årets sommerbemanning.

– Til enhver tid natt og natt er det to leger, minst én av dem gynekolog, på avdelingen, pluss en lege på hjemmevakt. I tillegg er det konstant ei lokal jordmor og en lokal barnepleier på vakt og minst én lokalkjent lillehammerlege, slik at de ansatte som kommer fra sykehuset på Gjøvik, hele tida kan forholde seg til kolleger som kjenner huset ut og inn. Vi er flere på vakt enn ellers i året. På det travleste kan vi nemlig ha opptil 12 fødsler på et døgn. Det forplikter oss til å ha topp beredskap og ekstra god bemanning. Etter sommeren i fjor var de ansatte veldig slitne og ville ikke ha den samme belastningen med lite bemanning og mange ekstravakter igjen.

– Grundig forberedt

Westad sier han ikke har problemer med å skjønne at ansatte ved fødeavdelingen i Gjøvik har vært urolige, og at enkelte frykter at felles fødeavdeling i Lillehammer gjennom ni sommeruker i år, er forløpet til nedleggelse av føden på Gjøvik.

– En skal ha respekt for at våre kolleger på Gjøvik er glade i arbeidsplassen sin. Sykehuset der har en god fødeavdeling. Selvsagt er det utfordrende når to avdelingskulturer skal smelte sammen selv om det bare er for et par måneder. Men sommerorganiseringen var godt forberedt. Planleggingen startet allerede i september i fjor, og det er brukt mye tid på planlegging og hvordan bemanningen burde være. Avdelingsjordmor Iren Aalberg Grønås har jobbet hardt for å få til en god bemanningsplan, ordne hybler osv. De Gjøvik-ansatte har dessuten fått anledning til å hospitere her i forkant av sommeren. I tillegg har vi egne hvilerom og hybler der de ansatte som skal reise langt etter nattevakt, kan slappe av før de setter seg i bilen. for øvrig har det vært tett dialog med de tillitsvalgte og vernetjenesten. Etter sommeren blir det gjennomført en spørreundersøkelse blant alle de ansatte for at vi skal kunne evaluere hvordan den felles fødeavdelingen har fungert, med sikte å en eventuell tilsvarende ordning neste sommer.

Westad presiserer at det er minst like viktig hvordan mødrene og de pårørende opplever dagene på føde og barsel før, under og etter fødselen.

– Før de reiser hjem, ber vi dem fylle ut et ris/ros-skjema. Jordmor har alltid en utreisesamtale med dem. Også det som kommer fram her blir lagt inn i 2019-rapporten.

– Hvordan synes du det har gått så langt på den felles fødeavdelingen?

– Som leder føler jeg at det har gått over all forventning, sier Stian Westad.


Artikkeltags