Gå til sidens hovedinnhold

Utredning for framtida i nordre Ringsaker

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Noen mener det er feil å bevilge inntil en million til innkjøp av en profesjonell utredning skolestruktur i nordre Ringsaker. Jeg tror det er lurt å få en objektiv og framtidsrettet vurdering. Vi snakker om en millioninvestering i samfunnsplanlegging, der ett av kriteriene er å vurdere framtidig skolestruktur opp mot lokalsamfunnets muligheter for vekst og utvikling.

For Næroset er det dessverre et faktum at barneskolen gjennom de siste år har hatt miljømessige og pedagogiske problemer i et omfang som få har vært klar over. De berørte har unngått å prate for høyt om dette, ikke bare for å skjerme seg sjøl og sine, men også skjerme skolens ansatte, skolens omdømme og skolens eksistens. For den som får innblikk, slik lokalavisa nå i noen grad har fått, dannes et bilde av at det i hovedsak slett ikke er tiltrekningskraften til en ny skole i Moelv som ligger bak elevflukten fra skolen. I stillhet har over tid mange elever byttet skole pga. uro i klasserommet, dårlig læringsoppnåelse, mistrivsel og opplevelse av mobbing og utagerende atferd. Misnøye og redusert tillit til skjøt fart etter et rektorskifte mange år tilbake. Tillit rives raskt, men bygges sakte. Lite hjelper det og fått inn nye rektorer med engasjement og ambisjoner, når rådmannens største ambisjon for skolen er å få den nedlagt.


Da rådmannen ville legge ned skolen i budsjettforslaget høsten 2019, sank framtidstro og trivsel som en stein. Etter Aps utsagn om skolestruktur før valget, var dette et sjokk for mange ansatte, elever, foreldre og andre. Elevflukt, ressursmangler, en stadig forsterket trussel om nedleggelse og en nytilsatt rektor som har sagt opp; alt dette har medført at lærerstaben er i ferd med å bukke under for vanskelige arbeidsforhold og usikker framtid.

De forteller at det går på helsa løs, og ønsker besluttet at skolen skal nedlegges i juni neste år. Om de skulle nå fram med dette, og dagens modulskole fjernes, så må ingen fristes til å utelate vurdering av Næroset som skolelokasjon i utredningen. Det er viktig å huske på at utredningen vi nå bestiller er for framtida.

Under kriteriet om framtidige utviklingsmuligheter stiller Næroset særlig sterkt. Jeg nevner noen fortrinn fortløpende: 150 arbeidsplasser, 150 mål produserende industri og næringsareal, ytterligere 100 mål regulert næringsareal, to regulerte boligfelt i sentrum for henholdsvis 70 og 30 boenheter, båthavn og 10 mål opparbeidet og vedlikeholdt parkområde i sentrum, butikk og post åpent kveld og helg ca. 100 timer i uka, avstand 10 minutter til tog, ekspressbuss og Moelv by.

Uavhengig av sjukehusvedtak, kan vi ikke utelukke at utredningen viser stor samfunnsnytte ved at Næroset får en ny større skole i nær framtid. Først må det nå utredes helhetlig.