Det kommer fram i en pressemelding mandag ettermiddag. Årsaken til at konsernstyret utsetter å ta stilling til forslaget fra konsernsjef Anne Marit Panengstuen, begrunnes med de siste avsløringene fra noen norske grisefjøs, vist av NRK.

– Saken om samling av griseslakting til Tønsberg er en viktig sak for å styrke konkurransekraften til konsernet, men akkurat nå er det viktigere for både konsernstyret og administrasjonen å bruke tilgjengelige ressurser på en god håndtering og oppfølging av utfordringene i kjølvannet av NRK-saken om dyrevelferd på gris, sier styreleder Trine Hasvang Vaag, ifølge pressemeldingen.

Konsernstyret vedtok samtidig at de vil iverksette en intern gjennomgang av den interne oppfølgingen av dyrevelferdsarbeidet i konsernet, heter det i pressemeldingen.

Saken om slaktelinja på Rudshøgda vil bli behandlet av konsernstyret på et senere tidspunkt, men det er ikke oppgitt når dette blir.

Flere bønder og politikere i Ringsaker har for øvrig rykket ut mot planene om å samle all slakt av gris på Østlandet i Tønsberg og spør blant annet om det er forsvarlig å frakte gris fra Innlandet helt ned til Tønsberg.

Flyttingen vil videre eventuelt medføre at 27 årsverk på Rudshøgda blir borte, men konsernet har tidligere opplyst at planen er at ingen ansatte vil bli sagt opp på anlegget i Ringsaker.

Anbefalingen fra Panengstuen skal være et steg i Norturas industriutviklingsplan, der målet er å forbedre lønnsomheten i selskapet med mellom 350 og 400 millioner kroner. Ved å flytte slaktelinja for gris på Rudshøgda til Tønsberg, hevdes det at selskapet vil få en «positiv resultateffekt» på 30 millioner.

Nortura slakter i dag rundt 34 000 tonn gris i året på Østlandet, hvorav 18 000 tonn ved slakteriet på Rudshøgda og 16 000 tonn ved slakteriet i Tønsberg.