Styret i Pensjonistforbundet Hedmark vil med dette uttrykke vår uenighet i beslutningen om å gjennomføre folkeavstemningen fortrinnsvis elektronisk. Mange eldre vil med en slik løsning være forhindret fra å få si sin mening i dette spørsmålet.

Når det først er bestemt at folket skal høres, så må det være en forutsetning at det legges opp til en avstemningsmåte som alle kan delta i på en betryggende måte og som ikke virker aldersdiskriminerende.

Vi vil påpeke at denne metoden ikke sikrer frie og hemmelige valg for alle. Personvernet ivaretas ikke for ikke digitale personer. De fleste av disse finnes blant de eldre.

Innlandet er et fylke med en stor andel av befolkningen over 65 år. Det antas at opp mot 30 000 innbyggere i Innlandet kan ha problemer med å få avgitt stemme elektronisk.

Pensjonistforbundet Hedmark mener at verken smittetrykk eller kapasitetsutfordringer i seg selv er gyldig grunn til å velge en avstemningsmåte som setter en stor gruppe velgere, fortrinnsvis eldre, utenfor. Vi vil derfor innstendig henstille om at beslutningen revurderes og at det legges opp til løsninger som sidestiller alle og ikke utelukker noen.