Jeg skriver til deg som er ung og har stemmerett, kanskje for første gang.

Jeg ber deg om å gjøre det! Gå og stem!

Jeg, som kunne vært bestemora di i alder, er bekymra for framtida, noe du sikkert er selv også. De klimarelaterte hendelsene denne sommeren har eskalert i alvorlighetsgrad. Klimaalarmen går over hele verden, skrives det.

Nå håper jeg veldig på at både valget i høst og andre politiske hendelser skal gjøre det lettere å se framover med glede og optimisme, for jeg håper dere får ei god framtid, og ikke den som forskerne nå tegner opp for oss med skarpe farger.

Det er en ting som teller; vi må få valgt et flertall av representanter som har satt seg inn i det som skjer på kloden, som har lyttet til det forskningsmiljøene informerer om, som har skjønt at Norge er en stor bidragsyter til det tragiske vi er vitne til, og er villig til å gjøre upopulære, men nødvendige tiltak. Mye må endres i norsk politikk, i likhet med i resten av verden.

Framtida kan bli bra, hvis vi tar de rette valgene, og det må skje nå!

Det er dere unge som skulle vært på Stortinget og styrt klimapolitikken! Ikke fordi det er deres plikt å ta ansvaret, men det er dere som vil kjenne konsekvensene.

Dessverre er ikke de eldre i dag nok opptatt av klimakrisen til å gjøre det som er nødvendig; å få valgt de rette folka. Undersøkelser avslører at det er slik. Eldre folk, over 60, bryr seg ikke slik de burde. Men dere som er mellom 18 og 29 ser på klimaet som viktigste sak ved valget. Det er det grunn til å glede seg over. Jeg hører selv til et mindretall blant eldre som ser at dette valget blir et dramatisk viktig valg om vår videre eksistens.

Kjære ungdommer; sjekk ut valgprogrammene, finn fram til det partiet som har størst troverdighet i klimapolitikken. Snakk med andre om hvor viktig sak dette er. Overbevis dem som ikke har tenkt å stemme! Ikke lytt til dem i min generasjon som er blinde for alvoret vi står i, og dem som tror at vi vil gå under hvis vi slutter å produsere olje. Bli ikke sittende hjemme på valgdagen! Gå og stem for framtida di!