Varehandelen i Ringsaker har økt med over 70 prosent på ti år

ØKNING: Omsetning per innbygger i detaljhandel lå i 2018 på 93.663 kroner.

ØKNING: Omsetning per innbygger i detaljhandel lå i 2018 på 93.663 kroner. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Varehandelen i Ringsaker fortsetter å vokse. Selv med omfattende arbeider på E6 vokser detaljhandelen raskere i Ringsaker enn i landet for øvrig.

DEL

Siden 2008 har varehandelen i Ringsaker økt med 69,33 prosent frem til i dag. Fra 2017 til 2018 har handelen økt med 1,56 prosent skriver Ringsaker kommune i en pressemelding.

– Varehandelstallene er en viktig vekstindikator. Dette viser at strategiene virker. Vi har hatt en sterk økning over flere år, og at det nå i 2018 øker ytterligere med over 1400 kroner per person er svært gledelig. Dette viser både at Ringsaksokningen handler lokalt og at det er svært mange som kommer til Ringsaker for å handle. Dette er arbeidsplasser og vekst, sier rådmann Jørn Strand.

Gode tall over hele kommunen

Næringssjef Tor Rullestad mener handelsveksten i Ringsaker kommer som følge av en bred satsing innen både sentrumsutvikling, utviklingen av næringsområder utenfor bykjernen og satsing mot handel i forbindelse med hyttetrafikk og reiseliv.

– Det er gledelig at det er gode tall over hele kommunen. Det har vært et litt krevende år for en del av bedriftene som ligger langs E6, men det er godt å se at det likevel er positive resultater totalt sett. Det er en god utvikling i handelen i byene våre, og reiselivstrafikken har også gitt mange butikker god omsetning. Gjennom tilretteleggingen for plasskrevende varehandel i Nydalsområdet, ligger det til rette for ytterligere vekst framover, sier Rullestad i pressemeldingen.

70 prosent vekst

I 2008 var det svært mange ringsaksokninger som dro til nabobyene for å handle, og handelslekkasjen var stor. Ringsaker kommune skriver at grepene som ble tatt innenfor sentrumsutvikling, utvikling av handelsområder og utvikling i samarbeid med næringslivet viser gode resultater.

– Siden 2008 har vi fram til 2018 hatt en vekst på nesten 70 prosent i omsetningen i varehandelen mens landsnittet har vekst på i overkant av 20 prosent. Utviklingen av attraktive og funksjonelle bysentrum kombinert med arrangement har vært helt sentrale grep for å tilskynde denne utviklingen. Den koselige småbyidyllen i Brumunddal og Moelv er avgjørende for å trekke handel. Handelsstanden har vært flink til å lage gode handleopplevelser, og ringsaksokningen er flink til å møte opp og benytte seg av tilbudet som finnes lokalt. Når det nå i tillegg utvikles nye, attraktive områder for plasskrevende handel, ligger det til rette for ytterligere vekst i varehandelen framover, mener Strand.

Artikkeltags