(Nettavisen) I februar skrev Nettavisen om Asbjørn Myklebust, en kunde av GNP Energy, som måtte kjøpe strømmen til langt over en allerede skyhøy spotpris.

Avtalen het «Folkepakka». Den hadde strømpriser basert på «kontinuerlig innkjøp og prissikring av strøm ut i fra situasjonen i markedet [...] basert på GNP Energys til enhver tid gjeldende markedssyn».

GNP-avtalen fikk hard medfart av forbrukermyndighetene, som lenge har pekt på at uryddige regninger har bidratt til at kundene betaler mer enn de må for strømmen - uavhengig av nivået på markedsprisen.

Nå kommer det skjerpede krav til dem du kjøper strømmen av.

- Vanskeligere å jukse

Et viktig poeng er at det ikke har vært synlig på regningen hva selskapene tar i påslag i tillegg til spotprisen - dette blir det nå slutt på.

«Kraftleverandørene publiserer dette «påslaget» i sine salgskanaler, og på strømpris.no, men i flere tilfeller ikke på fakturaen», skriver Olje og energidepartementet i et litt oversett høringsnotat som ble sendt ut noen uker ut i Ukraina-krigen.

Haakon Dyrnes, administrerende direktør i Klarkraft, mener det er på høy tid at strøm-aktørene reguleres strengere:

- Det vil bli langt vanskeligere for juksemakerne å lure kundene når dette trer i kraft, sier Dyrnes.

Han er spesielt fornøyd med at det ikke lenger blir mulig å «bake inn» påslaget i spotprisen, men at dette skilles ut på egen linje på fakturaen sånn at det blir tydelig for kundene hva de betaler for.

- For mange betaler mer enn de må

Det er et skjevt maktforhold mellom kunde og tilbyder, som i stor grad baserer seg på at kunden ikke har tilstrekkelig informasjon om hva regningen egentlig inneholder, mener Dyrnes:

- Og da er det ekstra ille at noen i tillegg tar ekstra påslag og unnlater å informere kundene om dette. Det er OK å ta seg godt betalt, så lenge du informerer om hva du tar betalt for. Og det har man ikke gjort. Undersøkelser fra Forbrukerrådet har vist at fire av ti strømkunder føler seg lurt, og vi er overbevist om at minst like mange faktisk blir lurt. Det betyr at altfor mange betaler mer enn de må.

Derfor må det bli enklere for kundene å orientere seg i markedene og forstå hva de betaler for, mener Klarkraft-sjefen.

Vil endre forskriften

Regjeringen skriver i sitt notat at når påslaget er «bakt inn» i spotprisen, «blir det vanskelig for kunden å vurdere om mottatt faktura er i samsvar med inngått avtale», og videre:.

«Dette gjelder også navnet på strømavtalen, avtalens varighet, og tilleggstjenester som er gitt i avtaleteksten eller avtalevilkårene, men som ikke er mulig å finne på fakturaen.

Forslaget til endret forskrift om kraftomsetning og nettjenester § 7-2 innebærer at disse elementene skal fremgå av kundens faktura, slik at kunden kan kontrollere at fakturaen stemmer med inngått avtale.»

Regjeringen begrunner forslaget blant annet med at det ofte er «svært vanskelig for forbrukerne å sammenligne kraftavtaler». Situasjonen for kunden blir uoversiktlig på grunn av mangelfull informasjon om bindingstid, oppsigelsestid, type avtale, påslag, og introduksjonstilbud som går over i dyrere avtaler, skriver regjeringen i notatet.

- Kundene aner ikke hva som er bra

Selv om forslaget innebærer flere forbedringer av eksisterende regelverk, tas det ikke tak i de grunnleggende utfordringene knyttet til å vite hva strømmen koster og hvor lenge prisen gjelder, mener direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet.

Hun synes forslaget har mye bra for seg, men at det ikke gjøres nok for å hindre dårlige avtaler:

– Etter nesten et år med strømkrise hadde vi forventet at Regjeringen tok grep for å gjøre det enklere å velge de gode og varige strømavtalene. Dessverre er ikke forslagene som ble lagt frem i dag tilstrekkelig for å løse disse utfordringene, sier direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet i en kommentar til høringsnotatet.

Selv om Forbrukerrådet har en prissammenligning, strømpris.no, synes Blyverket det er for vanskelig å sammenligne strømprisene:

- Kundene aner rett og slett ikke hva som er en billig og hva som er en dyr strømavtale. De får heller ikke nok informasjon om hva som er en kortvarig og hva som er en varig pris.