Vil ha gang- og sykkelveg langs "livsfarlig" strekning: - Har måttet kaste meg i grøfta med barnevogna

Tvillingmoren Amelia Andersen Kvisberg har opplevd flere nestenulykker som gående langs Mausetvegen. Nå håper hun gang- og sykkelvegen kan forlenges.