Asfalterte gang- og sykkelveg for uker siden - nå er asfalten fjernet igjen

Tidligere i sommer ble gang- og sykkelvegen langs Furnesvegen i Brumunddal asfaltert. Nå er arbeidene på en strekning i gang igjen og asfalten fjernet.