Kim Johans pølsebod er blitt en hit på E6

1400 kubikk betong fordelt på 215 lass går i disse dager med til å lage en ny motorvegbru over Brumunda ved Mjøstårnet. Da vanker det gratis pølse og burger på vegbyggerne i Veidekke.