Olrudbakken blir HELT stengt etter nyttår

En av de mest trafikerte lokalvegene i Ringsaker og en viktig innfartsåre til Hamar blir helt stengt fra januar.