I 2015 ble det bestemt at dagens mjøsbru, ferdigstilt i 1985, skal rives senest to år etter at den nye brua med fire felt står ferdig.

Nå foreslår Nye Veier en annen løsning. Det kommer fram i en pressemelding sendt ut av selskapet tirdag.

– Ved å beholde eksisterende mjøsbru og bruke denne til myke trafikanter, mopeder, traktorer, kollektivtrafikk og lokaltrafikk får vi en bedre løsning for lokalbefolkningen, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier E6 Innlandet.

– Gjør brua grønn

Moshagen forteller at de har fått mange henvendelser om å la den gamle brua stå.

– Vi har fått flere henvendelser fra både lokalbefolkning og ulike organisasjoner som mener at brua må beholdes og brukes i det lokale veisystemet. Gjør brua grønn har flere sagt. Derfor har vi nå sett nærmere på om det er fornuftig å rive brua, eller om Mjøsbrua fortsatt kan tjene samfunnet i årene fremover. Samfunnsøkonomisk er det ingen tvil om at brua skal stå og brukes som en miljøkryssing mellom Moelv og Biri, sier Moshagen.

Er i god stand

Grundige tekniske undersøkelser av brua det siste året, både over og under vann, viser at dagens mjøsbru er i god stand og kan ha et liv i mange tiår framover.

– Det er tatt betongprøver av brukonstruksjonen og dykkere har tatt prøver av bærekonstruksjonen under vann. Resultatene er totalt sett veldig gode. Med riktig vedlikehold og redusert trafikkbelastning mener våre vedlikeholdseksperter at brua har en vurdert restlevetid på godt over 70 år, sier Moshagen.

Han mener brua egner seg godt til å formålene Nye Veier foreslår.

– Det er viktig med gode løsninger for avvikling av lokaltrafikk. Eksisterende Mjøsbru egner seg svært godt til dette formålet, og det er formålstjenlig å koble sammen lokalveinettet også over Mjøsa. Dette er også positivt med tanke på samfunnssikkerhet og beredskap, sier Moshagen.

Positivt klimaregnskap

Nye Veier påpeker også at det vil gi et positivt klimaregnskap å beholde eksisterende mjøsbru.

– Ved å beholde Mjøsbrua kan vi bygge en ny slank og flott firefelts motorveibru, som blir lettere og som da gir en noe lavere fundamenteringskostnad, samt lavere klimaavtrykk. Med redusert omfang sparer vi unødvendig klimautslipp både i byggefasen og under drift, sier Moshagen.

Veg-selskapet planlegger å utlyse konkurransen med planlegging og bygging av den nye firefelts brua i 2019.

- Vi har allerede fått positive signaler fra bransjen og tror at det å beholde Mjøsbrua legger til rette for enda bedre bruforslag fra leverandørene både i innland og utland, sier Moshagen.