Onsdag i neste uke skal kommunestyret i Ringsaker behandle Nye Veiers forslag til bompengefinansiering av den planlagte E6-strekningen mellom Moelv og Øyer.

Da saken ble behandlet i formannskapet i Ringsaker nylig, dukket det opp flere spørsmål fra politikerne.

Rådmann Jørn Strand har i etterkant av møtet i formannskapet sendt et brev til Nye Veier der han ber om svar på tre spørsmål før saken skal behandles i kommunestyret.

To av spørsmålene går på bommen som er vedtatt på Furnesvegen ved Bergshøgda, en av to bommer på sideveger til E6 mellom Hamar og Brumunddal.

- Hva skal til for at bommen på Bergshøgda skal kunne fjernes eller at satsene kan reduseres betydelig, spør Strand, etter fulgt av følgende spørsmål:

- Dersom bommen fjernes - hvilke konsekvenser får det?

I tillegg bes det om svar på at bompengesatsene på strekningen Kolomoen-Moelv og Moelv-Øyer er ulike.

- Hva skal til for at bompengesatsene kan bli like for hele strekningen Kolomoen-Øyer, spør Strand.

Svaret fra Nye Veier har foreløpig ikke kommet.