Med nye overraskelser i år også, ser det ut som vi får et spennende og annerledes år i 2022. Flesteparten hadde nok håpet på et litt mer såkalt normalår i år, men utfordringen står i tur og orden. Verdenssamfunnet opplever splittelser på en måte det er lenge siden vi har sett, både når det gjelder klimautfordringer, pandemi, flyktninger, kraft- og matvarepriser for å nevne noe. Frivillighetens år kommer ikke et øyeblikk for tidlig, fordi frivilligheten har hatt noen tøffe år allerede.

Noen frivillige organisasjoner har heldigvis fått økt medlemstall under pandemien, mens andre har hatt frafall. Sjøl om en organisasjon har fått mindre eller flere hender og hoder i frivilligheten i en pandemi, er det heldigvis mange som har oppdaget frivilligheten på en ny måte. Flere har oppdaget sitt eget nabolag, og funnet ut hvor mye flott som skjer der man bor. I by eller bygd så finnes det som oftest et ganske stort utvalg av frivillige organisasjoner. I min kommune, Ringsaker, er det godt over 300 frivillige lag og organisasjoner, sjekker du din kommune, by eller bygd er jeg sikker på at det er mere tilbud enn du aner.

På hjemmesiden til Frivillighet.no står det: Over 300 medlemsorganisasjoner som sammen har mer enn 50 000 lokallag over hele Norge. Så da skulle det være noe for enhver smak. For å sette ting i perspektiv, i følge SSB ble det i 2019 gjort 142 000 årsverk i Norge av frivilligheten.

Dette er en enorm ressurs for samfunnet, om det er turstier, skiløyper, sosiale møteplasser, velforeninger, musikk og idrett for å nevne noen få. Alle er like viktige for de som deltar og alle kan og bør kunne bli med på noe som gir livet mer verdier. Min påstand er at vi mennesker generelt trenger mer stimulanser enn mat, jobb og søvn i våre live for å være lykkelig. Forskning påpeker at frivillige er mer lykkelige og det kan faktisk forklare at vi nordmenn er deltager eller bruker av 2,5 frivillige organisasjoner i gjennomsnitt.

Jeg har vært frivillig så lenge jeg kan huske, en person som ikke klarer å sitte stille når noen skal fordele oppgaver. Mange er som meg, og sjøl om ikke alle hopper opp med en gang for å melde seg frivillig, skal det være plass til alle. Jeg er meget begeistret over engasjement fra frivillige etter å ha jobbet over to år fast med frivilligheten. Kan iallfall bekrefte at frivillige generelt er meget positive og glade for å være med å gjøre en forskjell.

Så skulle du trenge litt mer sosialt liv, en ny utfordring, lære noe nytt, bli i litt bedre form eller ha overskudd til å hjelpe noen andre, ja da bør du se hva frivilligheten har å tilby deg. Ikke alle roller er like egnet for frivillige, man må tørre å tenke nytt, for frivilligheten skal være et supplement til det gode liv. Jeg gleder meg til Frivillighetens år 2022.

Sender en tusen takk til DEG som gjør ditt nabolag litt bedre, sørger for at barna i nabolaget har en fritidsaktivitet etter skolen. Tusen takk for at DU skaper flotte turer, spill, inkludering og underholdning i hverdagen for andre. Uten dere, ja alle frivillige ville Norge og verden være et fattigere sted å være.

Riktig godt nytt frivillighetens år!