07.07.2021 skriver nestformann Innlandet FpU og stortingskandidat Hedmark FrP, Anna Marie Johnsen i Ringsaker blad om at Arbeiderpartiet svikter elevene.

Tvert imot, Arbeiderpartiet tar elevene på alvor. Det kan du bare se en måned tilbake i tid.

Da ga Arbeiderpartiet en klar beskjed om at eksamen skulle avlyses, hvor var FrP da?

Vi i Arbeiderpartiet ønsker at alle som velger yrkesfag skal fullføre sin yrkesfaglige utdanning. Derfor går Arbeiderpartiet til valg på læreplassgaranti.

Arbeiderpartiet er det partiet som ønsker en skolehverdag der eleven lykkes, sosialt og faglig. Vi ønsker flere lærere inn i skolen, som skal se eleven og vi skal slutte å avskilte lærere.

Når det gjelder fritt skolevalg, eller karakterbasert opptak som det egentlig heter, er det kun egnet til de med de beste karakterene. Det er urettferdig!

Elever som sliter på skolen og får dårligere snitt kan risikere å ende opp med de «resterende» plassene. Det er urettferdig og lite lurt.

Hvem er det egentlig kunnskapsministeren lytter til, når hun sier at hun tar fagfolk på alvor?

Det er i hvert fall ikke LO, NHO, Skolelederforbundet, lærerorganisasjonen, elevorganisasjonen og sist, men ikke minst de som kjenner til skolene og elevene best, fylkeskommunen.

Vi skal ikke tvinge alle gjennom samme modell, for det kan hende at Oslo egner seg bedre til karakterbasert opptak enn Innlandet – og at de må gjøre noe helt annet i Nord-Norge.

Vi ønsker at fylkene selv skal bestemme hvilken strategi de ønsker å innføre i skolene.

Arbeiderpartiet har den beste politikken for eleven og skolen. Vi ønsker at alle skal få de samme mulighetene uansett utgangspunkt.