Tyrilitunet ligger flott til og nå åpnes stedet for utleie til overnatting og servering til lag, foreninger og grupper. De vil nå utnytte den kapasiteten som finnes og de mulighetene det flotte stedet i Mesnali har.

– Ja, nå har vi avklart med kommunen om hvordan vi kan gjøre dette innenfor de rammene vi har. Så nå er vi i gang, sier Roy Evensen.

Tyrilitunet er etter at elevene ikke er der fast lenger, blitt Tyrilistiftelsens kurs- og kompetansesenter og arena for inntak av nye elever i Tyrili. Samtidig er det godt kapasitet på stedet som rommer blant annet åtte ulike bygg, inkludert idrettshall, møterom, spisesal, stuer og 80 senger. Og ikke minst en sentral beliggenhet både i Mesnali og ikke minst for dem som er opptatt av å bruke Sjusjøen.

Har kapasitet

Roy Evensen har vært driftsleder på Tyrilitunet i flere år. Nå har han fått med seg Ingvill Bentsen på laget. Hun får blant annet en viktig rolle når det nye tilbudet skal organiseres og håndteres. Det er en prioritert oppgave framover De er glade for at de nå kan invitere gjester inn.

– Dette stedet har masse muligheter. Vi vet også at det finnes et stort potensial for overnatting. Da som et supplement til det som finnes ellers på Sjusjøen. Vi vil samarbeide med det eksisterende og det gir flere fordeler, sier hun.

Mens byggene fram til nå har vært til internt bruk, og personer knyttet til Tyrili har brukt lokalene til arrangementer som dåp og konfirmasjoner i helgene, kan de nå gå ut med et åpent tilbud.

– Vi sikter nok først og fremst til lag og grupper hvor det er en del folk som sammen ønsker å finne overnatting i forbindelse med trening, samlinger og konkurranser på Sjusjøen. Vi har allerede kontakt med skimiljøer om det.

De understreker at de ikke defineres som et hotell. Det er en annen drift og andre krav som gjelder for det.

Får stadig spørsmål

Aktiviteten og interessen for fjellet er stor. Det har også Tyrilitunet merket

– Ja, vi får stadig spørsmål fra Tone Alterskjær i Destinasjon Sjusjøen om vi har kapasitet til å ta imot folk ved ulike anledninger. Nå har vi det. Det er jo viktig å kunne holde på dem vil komme til vårt område. Det tjener alle på, sier Evensen.,

De har tidligere hatt catering blant annet til landslagsgrupper, og har også hatt møter med både Eirik Myhr Nossum og Ola Vigen Hattestad, de er norske landslagstrenere i langrenn på herre- og kvinnesiden. Hattestad er også bosatt i Mesnali. Med den nye idrettshallen som er blitt bygd, er Tyrilitunet ekstra attraktivt for mange.

– Det vi kan tilby er overnatting og mat om de ønsker. Eller de kan bestille for sjølhushold, sier Bentsen som vil bli ansvarlig for booking og administrasjon av kontakten med gjestene. Det er primært helgene det vil bli aktuelt. I ukene er gjerne også Tyrilitunet opptatt med Tyrilistiftelsens ordinære drift, og den prioriteres.

Vil bevare, utvikle og skape arbeidsplasser

De håper at tilbudet blir bra og etterspurt.

– Vi tror dette blir attraktivt og da vil vi også kunne trenge mer hjelp til å håndtere gjestene. Så det kan gi flere arbeidsplasser. Det er et mål her. I tillegg håper vi at inntekter fra dette kan gå tilbake til å holde Tyriltunet i orden. Det koster å drive. Det er mange bygg og det er mange brukere som sliter på. forteller de.

For det er ingen hemmelighet at det er krevende å drive. Med et driftsbudsjett på tre millioner kroner i året vil nye inntekter være gull verdt.

– Vi gjør ikke dette for å tjene penger. Det vil si, vi ønsker inntekter som kan hjelpe oss å ta vare på og utvikle Tyrili.

De ser også at bygdefolket stadig blir mer kjent med Tyrilitunet.

– Ja, folk i Mesnali får et nærmere forhold til Tyrili. Både gjennom bruk av idrettshallen og også for eventuelle leie av lokalene her i framtiden. Det er bra. Før var Tyrili et sted mange i Mesnali ikke kjente til i det hele tatt, sier Roy.

Han har bodd i bygda hele livet. Han er utdannet kokk, og har vært driftsleder og altmuligmann på tunet de siste 5–6 årene. Nå håper han på mer liv.

– Kan folk bare begynne å bestille?

– Ja, vi er i gang. Det er bare å ta kontakt, slår Bentsen enkelt fast, og legger til at hun er svært spent på fortsettelsen.