For mange av oss er ikke en hverdag uten nærskolen i bygda er hverdag som kommer til å ha den friheten og tryggheten vi søkte når vi valgte plassen å bosette oss på.

Sitter med like mange spørsmål etter utredning som før ...
BARNAS BESTE? Er det ikke det hele saken egentlig skal handle om?
Kan ikke si jeg har sett eller hørt mye fra de som ønsker skolene bort, som handler om de dette faktisk gjelder ... Barna og deres familier.
Hvordan mener dere på ramme alvor at dette kan bli bedre for barna våre enn sånn som det er i dag?
Hvordan kan dere sitte der å mene at en så mye lenger skoledag som det kommer til å bli for mange kan være til barnas beste?
Hvordan kan dere rettferdiggjøre at nabobarn som har fra tidlig barnehagealder trodd på den sannheten om at de skal få gå på skole sammen til de blir store og klare for å reise videre i livet, blir splittet fordi foreldre dessverre ikke lenger kan ta hensyn til barna, men arbeidsveg for å få hverdagen til å gå opp?
Hvorfor har vi ikke fått noen konkrete svar angående skoleskyss, og hvordan det eventuelt skal løses?
Er det fordi fylket og ikke kommunen får største del av regninga, og da ser ikke dere på det som deres problem uansett?
At dere ikke vil eller har svar på det før eventuell nedleggelse er skremmende. Kanskje det vites hvor vanskelig det blir for barna (og foreldrene), og derfor velges å tie?

Det er så mange spørsmål som blir møtt med enten stillhet eller en bagatelliserende arroganse ...

Noen har sagt at når en velger å bosette seg på bygda, må en regne med kjøring ...
Klart det, alle regner nok med at de må av sted lenger enn beina bærer en av og til, men det er noe annet når en ikke lenger har noe valg hver dag. Sånn som det er i dag, kommer mange av elevene seg til skolen på egne bein, eller en kortere kjøretur.
Det finnes også de som har bosatt seg nærme skolene fordi de ikke har lappen, og det har vært en metode for dem, for å få hverdagskabalen til å gå opp ... En bekymring mindre når en vet at ungene kommer seg trygt fra og til skolen, foreldre uten lappen kan følge og hente på SFO, bidra på dugnader og ikke gå glipp av sammenkomster ved skolen.
Det er ikke alltid et valg om en har lappen eller ikke. Noen ganger er det livet som kommer i vegen med tid eller økonomi. Andre er redde for å kjøre, mens andre igjen kanskje har en medisinsk tilstand som gjør at de ikke kan/har lov til å kjøre.

Det har blitt nevnt at det er mye på grunn av helse det skal kuttes ned på skoler. Kan være litt vanskelig for mange å sitte å høre på det argumentet? Ikke fordi vi ikke er enig i at helse er viktig, men fordi vi ser hvordan penger av og til har blitt prioritert ellers i kommunen som handler mer om fornøyelse og stas, enn helse og utdanning. At ungene våre skal bli rammet av en forhåpentligvis etterpåklokskap, som faktisk kunne vært unngått hvis noen tidligere hadde strammet inn og sagt «Mat før dessert folkens», kan være vanskelig å svelge for den som blir rammet.
Tilbake til helse. Tror dere ikke det kanskje kan være en dårlig idé og bestemme seg for å rive opp hverdagen til så mange i deres kommune ...? Flere har kjent på en maktesløshet, og er helt utslitt etter alle disse månedene med kamp for rettferdighet. Hørt om flere som har vært sykmeldt over kortere eller lengre tid, for at påkjenningen har blitt for stor. Tror dere det blir mindre av det hvis presset blir enda større på mange av de familiene som allerede har nok?
«Stresset avtar sikkert for folk når avgjørelsen er tatt, og da ser de nok at krisa ikke var så stor allikevel " ... Det kan dere ikke være så trygge på.

Hvis dere har lest igjennom foreldreundersøkelser på skolene, alt som ble skrevet inn på padlet når wsp hadde folkemøter, pluss avisinnlegg og sosiale medier, er det ganske tydelig at mange må rive opp røttene sine hvis skolene ikke står, pakke flyttelasset og finne seg nye plasser å bo.
Hva det gjør med de menneskene som må gjøre det for å føle at de skal få en hverdag de kan til å gå opp med tanke på jobb, barn, økonomi, og tid er bare veldig trist.
Og når da ordfører svarer på den bekymringen med: « Hvis de må selge huset og flytter, kommer det bare noen andre inn». Hvordan ønskes det at vi skal ta et sånn utsagn fra den ene personen i kommunen som vi egentlig skulle kunne regne med at støttet alle sine innbyggere?

Da blir det veldig rart å se på når det skrytes opp av kommunen at innflyttertallet stiger.
Er innflyttertallet viktigere enn oss som allerede bor her? Hva er da vitsen med å velge å flytte til Ringsaker, når det faktisk ikke ønskes å ta vare på mange av de som har tatt det valget med å bosette seg i akkurat her?

Ris utlevert ...

Ros skal også mange ha. Det har vært mange som har gitt støtte til oss berørte i denne saken som jeg setter stor pris på.
Tusen takk for at dere ser oss!!!!

Dette er det livet vi har valgt å leve for oss og barna vår! Skolen er det som holder bygda levende. Ikke ta det fra oss, vi trenger dette for å fortsette gode hverdager med glade familier som kan samarbeide og ønske å bidra til et godt fellesskap. Det vil igjen føre til bedre helse, og en kommune som kan være stolte av å kunne gi valgfrihet til folket!

TENK PÅ BARNAS BESTE, LA SKOLENE STÅ!