Senterpartiet skriver at de ønsker «å bruke penger» på elevene. Hvorfor ikke satse på elevene? Ringsaker Venstre er enige med at kommunestyret må bli mer nyansert når dagens kommunestyre er dominert av Ap, som får støtte fra SV og MDG.

Les også

Til salgs for litt havregrøt og noen kongler

Prioritere sentrum og Mjøsparken framfor barn og ungdom gir ingen framtid.

Etter at resultatene for elevundersøkelsen kom, kan vi se at mobbetallene går opp på ungdomsskolen. Dette er en indikasjon på at vi må satse mer på ungdom i kommunen for å ivareta et trygt skolemiljø for alle og forebygge mot mobbing.

Vi i Ringsaker venstre ønsker å satse på framtiden, gjennom å ansette flere miljøarbeidere i skolen, styrke og videreutvikle ungdomskontakten som en viktig samarbeidspartner for skolene. Dette vil være med på å forebygge mot mobbing og arbeidet i de psykososiale miljøene til barn og ungdom.