I 2017 ble Skarpsno skole lagt ned. Onsdag skal politikerne behandle detalj reguleringsplanen for det 20 dekar store området hvor det er planlagt boligbygging i to etasjer.