Viken går inn for å fjerne bommene: - Ekstra hyggelig

Saken om å avslutte innkreving på sidevegsbommene på blant annet Furnesvegen, var oppe i Viken fylkesråd torsdag.