Vinteren har fremdeles et godt grep om oss her i Innlandet. Men det går mot lysere tider. Mange av våre ungdommer går i disse dager rundt med mange spørsmål. Hva skal jeg bli? Hva slags jobber finnes det for meg der framme? Muligheten til å besøke videregående skoler og andre studiesteder er begrenset. Kanskje oppleves det enda mer usikkert å ta sine veivalg i år. Hvordan blir arbeidslivet etter koronaen?

Det er mange spørsmål som ikke er så lette å finne noe svar på, verken for ungdommene, rådgivere eller foreldre.

Noe som fortsatt er helt sikkert, er at vi fortsatt skal spise mat. Vi skal fortsatt jobbe for et grønnere klima. Her trenger vi fagfolk. Innlandet er store på matproduksjon og grønne ressurser. Vi har hele verdikjedene med jobbmuligheter både i fjøs og på jordet, rådgiverapparat for bonden, klimarådgiving, forskning på planter og dyr. Naturbruksskolene i Innlandet er et godt utgangspunkt for veldig mange ulike yrkesveger. Her kan du få en skolehverdag som kombinerer teori og praksis. Det er flere mulige linjevalg på de praktiske fagene, samtidig som du kan velge påbygg for å få studiekompetanse hvis du ønsker deg videre studier for høyere utdanning.

Naturbruk kan gi deg fagutdanning som agronom og relevant arbeidskompetanse. Naturbruk er en god start på en jobb som veterinær, klimaforsker, planteviter, skogforvalter eller gartner.

Innlandet har fire naturbruksskoler. Lena-Valle, Jønsberg, Storsteigen og Sønsterud. Her er det gode muligheter for ungdommene våre til å ta et solid skritt ut i voksenlivet med mange gode linjevalg. Skolene har internat for dem som har lang reiseavstand. De har dyktige og engasjerte lærere, samt sosialt gode miljøer med en skolehverdag som er både innomhus og utendørs.

Verden er i stadig endring. Utfordringene vi står overfor gjelder ofte samspillet mellom mennesker og natur. Inspirer dagens ungdom til å velge grønn utdanning for å bli morgendagens grønne helter.