På grunn av det bondelaget beskriver som kritisk lav vannstand i Mjøsa, har de nå tatt kontakt med Glommens og Laagens Brukseierforening. Der ber de foreninga om å søke NVE om dispensasjon fra gjeldende reguleringsbestemmelser, slik at de kan begrense tappingen av vann fra Mjøsa.

– Vi har fått flere henvendelser fra gårdbrukere som er bekymret for vannstanden, og som undrer seg over at vi tapper vann ut av Mjøsa når situasjonen er som den er. Vi vet at reguleringsbestemmelsene sier at tappingen ikke skal reduseres før vårflommen har kulminert, men med den snømengden som er igjen i fjellet i år, er det ingen som ser for seg at det blir noen vårflom av betydning, skriver Innlandet Bondelag i en pressemelding.

De mener det derfor må være mulig å gi dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene om tapping, slik at vannstanden i Mjøsa kan økes så raskt som mulig

– Gårdbrukere og vanningslag sliter fordi pumpesystemene ikke når ned til vannet. Med tørke trengs det vanning. Behovet er særlig sterkt hos de som dyrker gras til husdyra sine og hvor det er sådd høstkorn. Det vil ganske snart bli prekært om det ikke kommer en god del regn, skriver bondelaget.

De understreker at våren er kritisk for hele vekstsesongen.

– Uten vann på våren blir det en dårlig start. Det vil gi reduserte avlinger, og redusert matproduksjon. Dette går ut over beredskapen og er stikk i strid med Stortingets ønsker om økt matproduksjon og selvforsyningsgrad, skriver bondelaget i en pressemelding.