Vil bruke 12,2 millioner kroner til å bygge ny gang- og sykkelveg i Storgata i Moelv

For en tid tilbake omtalte vi familien Simensen og deres frykt for alvorlige ulykker i Storgata i Moelv. Nå planlegger fylkeskommunen å gjøre tiltak i form av ny gang- og sykkelveg til 12,2 millioner kroner. Arbeidet kan komme i gang neste år.