Vil politikerne gå inn for å legge ned 28 sykehjemsplasser? Følg møtet her!

Rådmannen har foreslått å opprettholde drift på Sundheimen, men samtidig avvikle 28 sykehjemsplasser i Ringsaker. Onsdag vurderer utvalg for omsorg forslaget.

DEL

Forslaget går ut på at man bevarer Sundheimen, men endrer de 14 plassene som i dag brukes som langtidsplasser, til korttidsplasser for observasjon og avlasting.

I forslaget er det foreløpig ikke tatt stilling til hvor alle plassene som skal avvikles skal tas fra, utover at det allerede er vedtatt å fjerne 12 plasser i forbindelse med bygging av nytt sykehjem i Moelv. Plassene i Brumunddal og på Brøttum er også fredet i forslaget fra rådmannen.

Slik det er i dag har Ringsaker god dekning på sykehjemsplasser, men trenger mer ressurser til hjemmetjenesten. En endring slik forslaget ligger, vil gjøre at man kan flytte ressurser inn i hjemmetjenesten.

– Den største bekymringen er hjemmetjenesten. I 2019 brukte vi 44,8 prosent av budsjettet til hjemmetjeneste. Det tallet burde vært på 55 prosent, sa kommunalsjef for helse og omsorg, Sverre Rudjord, i en orientering til politikerne i formannskapet i forrige uke.

Onsdag behandler utvalg for omsorg forslaget. Møtet starter klokken 13, og foregår digitalt.

Se møtet i utvalg for oppvekst direkte øverst i saken.

Dette er rådmannens forslag til vedtak for helse og omsorg

  1. 28 langtidsplasser innen Enhet for institusjonstjenester avvikles, slik det framgår av saksframlegget.
  2. Drift av Sundheimen videreføres. Sundheimen benyttes til korttidsplasser for avlastning og observasjon.

Artikkeltags