Gå til sidens hovedinnhold

Vil sikre at Mjøsbrua bygges i tre. Har bedt om møte med landbruksministeren

Artikkelen er over 1 år gammel

Fylkesmannen i Innlandet, Hedmark fylkeskommune og Oppland fylkeskommune har bedt om et møte med landbruksministeren. Målet med møtet er klart: De vil sikre seg at den nye Mjøsbrua bygges i tre.

Fylkesmannen, fylkesrådslederen og fylkesordførerne er bekymret for at prosjekteier Nye Veier ikke legger nok vekt på bruk av tre i ei ny bru, og mener at det det er nødvendig med en tydelig politisk føring for at dette skal kunne skje.

Dette skriver de selv på sine hjemmesider.

- En Mjøsbru i tre vil utvilsomt bli et nasjonalt landemerke, også fordi den vil bli verdens lengste i sitt slag, og derved bli et viktig signalbygg og driver i utviklingen av trebasert verdiskaping - sier fylkesmann Knut Storberget

Et omfattende FoU-prosjekt i regi av Statens vegvesen Region øst og Innovasjon Norge har vist at det er teknisk mulig å bruke tre som byggemateriale i byggingen av ny firefelts Mjøsbru. Forskningsrapporten fra 2017 konkluderte også med at bygging av trebru vil ha noe kortere byggetid enn betongbru, og prisforskjellen mellom Mjøsbru i tre eller betong vil være minimal. Rapporten pekte også på at de andre verdiene for samfunnet i form av innovasjon, næringsutvikling og ikke minst klimaeffekt kan oppveie en noe høyere byggekostnad.

Økt skogbasert verdiskaping er utpekt som et hovedsatsingsområde i utviklingen av framtidig næringsliv i Innlandet. Skog- og trenæringa gir allerede grunnlag for 3,5 mrd. kr i årlig verdiskaping og ca 8.000 arbeidsplasser i Innlandet alene, men det er potensial for en betydelig vekst jfr. også SINTEFs «Analyse av muligheter innen bioøkonomi i Innlandet 2050». For å lykkes i arbeidet viser imidlertid all erfaring at det bl.a. er viktig med noen signalbygg/landemerker, både for å inspirere men ikke minst stimulere til nyskaping. Mjøstårnet i Brumunddal er et godt eksempel på dette.

Innlandets satsing på trebasert verdiskaping er nedfelt både i «Bioøkonomistrategi for Innlandet 2017-2024» og i «Regionalt næringsprogram for Innlandet». - Både Hedmark og Oppland er sterke pådrivere for at den nye Mjøsbrua knyttet til ny firefelts E6 må bygges i tre-, understreker fylkesrådsleder Per Gunnar Sveen.

 - Vi har hatt flere møter med Nye Veier der vi har vært tydelige i våre forventninger, og vi vil gjenta dem overfor statsråden. Nå når ei ny bru skal knytte sammen Norges to store skogfylker til det nye Innlandet, så må det gjøres med ei trebru-, sier fylkesordfører Even Aleksander Hagen.