Det kommer fram i rådmannens forslag til budsjett for 2023.

Arbeids- og opplæringstjenestens enhet på Holo i Gaupen har et vært populært tilbud for funksjonshemmede brukere. Forslaget er at de som har hatt Holo som arbeidssted, vil flyttes derfra og til Parketten i Brumunddal. Å legge ned driften på Holo vil gi en innsparing i budsjettet på 1,7 millioner kroner i driftsutgifter, kom det fram under presentasjonen av budsjettforslaget fredag.

Økningen av leiekostnader på Parketten når brukerne skal flyttes dit, vil gå i null ved reduserte transportkostnader, meldes det om.

Det har vært til dels sterke reaksjoner mot at tilbudet på Holo er foreslått lagt ned.

Kommunalsjef Sverre Rudjord er på sin side trygg på at dette er en god løsning.

– Vi mener det vil gi et bedre tilbud til de brukerne det gjelder. De får liknende oppgaver som de har i gartnergruppa på Holo fra april til september gjennom et samarbeid med parkavdelingen. Dette tilbudet kan flere få glede av siden det blir samlet i Brumunddal. I sum får vi mer kraft til å gjøre mer i framtiden, sier han.

I tillegg til innsparingen i driftsutgifter, slipper også kommunen unna en nødvendig oppgradering av Holo til 6–7 millioner kroner, ifølge rådmann Jørn Strand.

Samtidig håper kommunen også på en god gevinst når Holo blir lagt ut for salg.

Tilbudet for arbeidsopplæringen som gjøres på Sund, der det drives med ved, vil opprettholdes.

Kommunestyret sluttbehandler budsjettforslaget for 2023 og forslaget til handlingsprogram med økonomiplan for 2023 til 2026 i sitt siste møte før årsskiftet, 21. desember.

Rister på hodet over forslaget fra kommunen: – Rystende lesning